• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie změní české stavebnictví

28.02.2017 | Jiří Karásek | jiri.karasek@svn.cz
image

Současná situace s výstavbou budov s nízkou spotřebou energie je v Česku neradostná. Počítáme-li, že se ročně postaví zhruba 25 000 nových bytů, tak ve standardu „s téměř nulovou spotřebou energie“ je jich okolo čtyř procent. Nejhůř jsou na tom veřejné budovy, kde v současnosti vysoký energetický standard téměř nenajdeme. Tento segment přitom má jít příkladem.

Nedostatek energeticky efektivních budov v Česku je ovšem pochopitelný. Širší akcent na energetickou efektivitu u nás dříve chyběl a s ním chyběla i praxe. Smyslem vzdělávání je zvýšit počet kvalifikovaných pracovníků, kteří budou připraveni a vyškoleni pro provádění změn dokončených staveb s vysokou energetickou náročností na budovy energeticky efektivní (provádění rekonstrukcí), stejně jako pro výstavbu nových budov s téměř nulovou spotřebou energie. Hlavním cílem je zvýšit kvalitu realizovaných staveb, tak aby úspory energie a nákladů nebyly jen na papíře.

Konference se koná u příležitosti otevření školícího centra projektu Train-to-NZEB a výstavy vzorových technických řešení a materiálů (oceněných známkou kvality Výrobek – technologie roku 2017). Konference se uskuteční dne 2. března 2017 od 12:30 do 18:30 v prostorách Nadace ABF, Václavské náměstí 833/31 (v průchodu), Praha 1. Pro představitele medií je účast zdarma.

Více informací:
Jiří Karásek, SEVEn
jiri.karasek@svn.cz
Více informací o konferenci na:

http://www.stavebniakademie.cz/course/1593.html

Více informací o projektu a programu na:

http://www.train-to-nzeb.com/

http://www.buildupskills.eu/about-bus

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související