• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Komplexní renovace budov jsou budoucností stavebnictví

20.02.2019 | Jan Veleba | jan.veleba@svn.cz
image

Počátkem roku 2020 se už budou muset stavět pouze budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Uvedená povinnost se týká i větších změn dokončené stavby, tedy i budov procházející rozsáhlejší renovací. Předpokládá se, že v roce 2050 budou současné budovy tvořit asi 75 % stavebního fondu. Většina stávajících budov bude muset dřív nebo později podstoupit vetší renovaci, která čeká každých 20 až 30 let každou budovu. Renovace je vhodné provádět jako komplexní, při nichž lze dosáhnout přes 60 % úspor energie. Komplexní renovace budov tedy představují značný potenciál pro budoucnost stavebnictví.

Úpravy a opravy podstupují budovy každých pár let. Jednou za čas je však potřeba provést větší úpravy – renovaci. Při těchto většinou rozsáhlejších změnách už je nutné splnit požadavky na budovu s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Víte, jak na to? My se nZEB zabýváme dlouhodobě. V oblasti budov s téměř nulovou spotřebou energie jsme za poslední roky proškolili kolem devíti set stavebních odborníků v rámci projektů ingREeS (www.ingrees.eu) a Train-to-NZEB (www.train-to-nzeb.com). Nyní v rámci navazujícího projektu Fit-to-NZEB (www.fit-to-nzeb.com) připravujeme školení zaměřená právě na komplexní renovace budov a jejich splnění požadavků na nZEB. Společně s odborníky z celé Evropy jsme vytvořili 17 tematických prezentací, které jsou součástí našich praktických školení. Teoretické znalosti jsou nezbytné, ovšem stejně důležité jsou i praktické dovednosti pracovníků ve stavebnictví. Nový školicí kurz na komplexní renovace a budovy s téměř nulovou spotřebou energie se uskuteční už v březnu.

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související