• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Zprávy ze SEVEn (2003, č.4)
Zprávy ze SEVEn (2003, č.4)

Zprávy ze SEVEn (2003, č.4)

01.11.2003 | SEVEn | seven@svn.cz

Povinnost připojení na CZT v praxi; Změny v legislativě o štítkování elektrospotřebičů; Energetické služby se zárukou; Finanční podpora Evropské unie - programy a prostředky II; Urychlení otevírání trhu s elektřinou v ČR; Máte zájem o záruky za úvěry na projekty úspor energie a obnovitelných zdrojů energie?; Solární liga ČR; Úspory energie ve veřejném sektoru; Rekonstrukce systému osvětlení mateřské školky v Praze - Bohnicích; Technický průvodce energetika, 2. díl; Obnovitelné zdroje energie vzemích kandidujících na členství v EU; Analýza vlivů na životní prostředí na příkladu praní prádla v domácnostech; Konference, výstavy a prezentace; Internetové stránky věnující se problematice štítkování energetických spotřebičů.

Zprávy ze SEVEn (2003, č.3)
Zprávy ze SEVEn (2003, č.3)

Zprávy ze SEVEn (2003, č.3)

01.09.2003 | SEVEn | seven@svn.cz

Obchod s emisemi vrámci Evropského společenství; Nový zákon o podpoře výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie; Rámcová dohoda o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi vládou České republiky a Světovou bankou uzavřena; Aktualizace energetické koncepce ČR; Výběrové řízení na dodavatele služeb EPC pro hlavní nádraží Českých drah v Ostravě; Otázka pro: František Plecháč, ředitel, Státní energetická inspekce ČR; Tepelná čerpadla - nejvíce podporovaný obnovitelný zdroj energie?; Vytápění netradičními zdroji tepla; Krajská energetická agentura Jihočeského kraje zahájila svou činnost; Územní energetická koncepce hl. m. Prahy; Nová směrnice o energetickém hospodaření budov - blíže ke Kjótó; Konference, výstavy a prezentace září - prosinec 2003; Internetové stránky věnované tepelným čerpadlůmie.

Zprávy ze SEVEn (2003, č.2)
Zprávy ze SEVEn (2003, č.2)

Zprávy ze SEVEn (2003, č.2)

01.04.2003 | SEVEn | seven@svn.cz

Uvízlé náklady ve slovenské energetice - problém pro politiky; Nespoléhejte pouze na dotace - i banky již čekají na vaši návštěvu; SEVEn se přestěhovalo; REAGUJETE - Energetická koncepce a městské vyhlášky - tentokráte jinak; Zelené obchodovatelné certifikáty ve Velké Británii; Programy na úsporu energie - které znich jsou úspěšné?; Zelená elektřina na liberalizovaných trzích v Evropě: marketingová příležitost pro obchodníky a/nebo státní politika?; Štítkování původu elektřiny; Průzkum veřejného mínění: zájem o obnovitelné zdroje energie větší než o úspory energie; Vývoj obchodování na krátkodobém trhu s elektřinou v roce 2002; Objednejte si Zprávy ze SEVEn elektronicky; Konference, výstavy a prezentace Červenec - Září 2003; Poradenská střediska v oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie.

Zprávy ze SEVEn (2003, č.1)
Zprávy ze SEVEn (2003, č.1)

Zprávy ze SEVEn (2003, č.1)

10.01.2003 | SEVEn | seven@svn.cz

Další vlna liberalizace; Energetická koncepce a městské vyhlášky; Biomasa pro energetické využití a její palivové náklady; Zelená elektřina pro velké firmy; Kanada podporuje snižování emisí skleníkových plynů ve střední Evropě; Ušetřené skleníkové plyny pomohou financování projektů; Liberalizace trhu s elektřinou - role a výsledky působení Operátora trhu s elektřinou; Kjótský protokol zřejmě nevstoupí v platnost; Pražská energetika propaguje úsporné zářivky; Napsali nám... Regulace cen tepla v roce 2003; Aktualizace čtenářského adresáře; SEVEn se stěhuje; Nízkoenergetický nízkonákladový dům v Sušici dostavěn; Ocenění pro nízkoenergetické rodinné domy; Vodní motor Setur získal ocenění Negawatt 2002; Nová publikace o tepelných čerpadlech; Konference, výstavy a prezentace Duben - Červen 2003; Adresář publikací věnovaných rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

Zprávy ze SEVEn (2002, č.4)
Zprávy ze SEVEn (2002, č.4)

Zprávy ze SEVEn (2002, č.4)

01.11.2002 | SEVEn | seven@svn.cz

8. ročník mezinárodní konference a výstavy EEBW: Energie efektivně 2002 „Příležitost pro návratné investice"; Příliš riskantní výkupní ceny elektřiny; Pravidla a priority pro společně realizované projekty v České republice; Ekologická daňová reforma; Nové pohledy na metodu EPC II; Vyberte si svého dodavatele, aneb snížení nákladů na nákup energie; Energy Performance Contracting a Energy Contracting na konferenci EEBW: Energie efektivně 2002; Nové prostředky komunikace se zákazníky STE, a. s.; Téma: spalovny komunálních odpadů; Konference, výstavy a prezentace Leden - Březen 2003; Adresář internetových stránek věnovaných problematice liberalizace energetických trhů.

Zprávy ze SEVEn (2002, č.3)
Zprávy ze SEVEn (2002, č.3)

Zprávy ze SEVEn (2002, č.3)

01.09.2002 | SEVEn | seven@svn.cz

EEBW: Energie efektivně 2002; Ceny energie klesají; Vznik garančního fondu pro úspory energie; Nové možnosti financování energetických projektů - prodej emisí skleníkových plynů; Zrychlení procesu liberalizace v EU - možná i u nás; Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům Sušice; Veřejné soutěže a záruka za úspory energie; Stavba nových budov a energetické audity; Nové pohledy na metodu EPC; Manuál o osvětlení pro elektrikáře; Seznam obcí s centralizovaným vytápěním na biomasu v ČR; SEVEn prvním kontaktním místem programu EU; GreenLight; Celosvětová produkce elektřiny z obnovitelných zdrojů roste; Technický týdeník; Konference, výstavy a prezentace Říjen - Prosinec; Adresář dokumentů a studií o energetice zveřejněných na internetu.

Zprávy ze SEVEn (2002, č.2)
Zprávy ze SEVEn (2002, č.2)

Zprávy ze SEVEn (2002, č.2)

01.04.2002 | SEVEn | seven@svn.cz

Zelená elektřina na prodej již i v Čechách; Reakce na vládní plán restrukturalizace elektroenergetiky – klady i zápory; Ropné společnosti se připravují na přechod na obnovitelné zdroje; Zelená elektřina – jsou lepší obchodovatelné certifikáty, nebo povinné výkupní ceny?; EEBW: Energie efektivně 2002; EPC & EC – co mají společného a co je odlišuje?; Energetický audit Fakultní nemocnice v Motole; Salt Lake City podporuje protokol z Kyoto; Stupeň otevření energetických trhů v EU; www.uspornespotrebice.cz; Vítr: další rekordní rok; Konference, výstavy a prezentace červenec - listopad; Adresy periodik zdarma distribuovaných prostřednictvím internetu.