• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Zprávy ze SEVEn (2002, č.1)
Zprávy ze SEVEn (2002, č.1)

Zprávy ze SEVEn (2002, č.1)

10.01.2002 | SEVEn | seven@svn.cz

První zkušenosti s otevřením trhu s elektrickou energií; Obchodovatelné zelené certifikáty - princip a význam; Koupili byste si elektřinu výhradně z obnovitelných zdrojů energie?; Rozvoj využití biomasy s podporou Holandska; EEBW: Energie Efektivně 2002; Ekodomy - inspirace pro každého; Konference Rio + 10 v Praze a Johannesburgu; První auditoři certifikováni; Firma Shell předpovídá nárůst využití obnovitelných zdrojů; Technický průvodce energetika; Nakládání s komunálními bioodpady v ČR; Vysoká cena ještě neznamená drahé teplo; Kde najít seznam nových vyhlášek v oblasti energetiky?; Konference CEEERES v Bratislavě; Letní odstávka tepla - co s ní?; Publikace Úsporná domácnost - nový poradce při šetření energií; Česká energetika pod drobnohledem IEA; 2001 - druhý nejteplejší rok v historii; Seminář pro města; Konference, výstavy a prezentace ve střední a východní Evropě; Adresy organizací.

Zprávy ze SEVEn (2001, č.4)
Zprávy ze SEVEn (2001, č.4)

Zprávy ze SEVEn (2001, č.4)

01.12.2001 | SEVEn | seven@svn.cz

Soutěž Úsporná svítidla; Úvěry na nižší spotřebu energií; Nízkonákladový nízkoenergetický bytový dům v Železném Brodě; Bude v nových podmínkách elektroenergetiky trh opravdu otevřený?; Brožura o klimatických změnách; Zabezpečení zkoušek energetických auditorů; Projekt rozvoje využívání biomasy na Slovensku; Zlatá pecka 2001; Program SAVE v ČR; Podpora EU obnovitelným zdrojům energie v dopravě; Energetická politika místních zastupitelstev v Polsku a ČR; Nižší ceny elektřiny?; Prvenství ve vývozu elektřiny; Omezení dovozu "špinavé" elektřiny?; Snížení provozních nákladů v 15. ZŠ v Plzni metodou EPC; Aplikace metody EPC v pražských školách; EMAS pro města; International Slovak Biomass Forum; ČEA ČR v roce 2002; Burza se zelenou elektřinou; EEBW: Energie Efektivně 2002; Konference, výstavy a prezentace ve střední a východní Evropě

Zprávy ze SEVEn (2001, č.3)
Zprávy ze SEVEn (2001, č.3)

Zprávy ze SEVEn (2001, č.3)

01.10.2001 | SEVEn | seven@svn.cz

Povinný výkup elektřiny za pevné ceny?; Už vás také kousla „žravá žárovka"?; Zkoušky energetických auditorů; Viva Etika; MUNEE - Úspory energie ve Střední Evropě; Zelená elektřina; Manuál veřejného osvětlení pro města a obce; Zbytečné stand-by ztráty energie; Děti a školy si posvítí na úspory; Povinný výkup elektřiny z tepláren - v Německu a v Česku; Obnovitelné zdroje energie v rozvojových zemích s podporou G8; Dotace v energetice Slovenské republiky; Spotřeba energie v roce 2000: Spotřeba fosilních paliv klesá, nejrychleji rostoucí oblastí jsou obnovitelné zdroje energie; Privatizace?; Studie odhalila skutečné náklady elektřiny; Elektrická energie z obnovitelných zdrojů v EU; Britská vláda kupuje zelenou elektřinu; Zpřísnění požadavků na zvláště velké spalovací zdroje; Konference, výstavy a prezentace ve střední a východní Evropě

Zprávy ze SEVEn (2001, č.2)
Zprávy ze SEVEn (2001, č.2)

Zprávy ze SEVEn (2001, č.2)

01.06.2001 | SEVEn | seven@svn.cz

Výsledky Architektonické ideové anonymní soutěže „Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v podmínkách České republiky“; Energetická politika a úspory energie ve městech a obcích; Nově budované objekty na Jižním Městě se napojují na mělnický napaječ; Úspory energie v USA – rekordní rozpočet i škrty; Nové technologie – mikroturbíny, palivové články; Tepelná čerpadla v Borové Ladě; Energetická koncepce pro Blanicko – otavský region; Úsporné osvětlení – kvalitní světlo za méně peněz; Mikroregion Venkov – Územní energetická koncepce; ELI pro Českou republiku v plném proudu; Kalendář akcí

Zprávy ze SEVEn (2001, č.1)
Zprávy ze SEVEn (2001, č.1)

Zprávy ze SEVEn (2001, č.1)

01.03.2001 | SEVEn | seven@svn.cz

Energetické štítky a požadavky na energetickou účinnost; Praha a obnovitelné zdroje energie; Větrná energie je ve světě nejrychleji rostoucím zdrojem energie; ELI - šance pro úspory finančních prostředků pro města a obce; Diskusní fórum k EPC na www; Energetická politika měst ČR a její porovnání s městy zemí EU; Informace o české energetice na internetu; Energetický management v brněnských školách; Děti a úspory ve školách; Lednové zvýšení cen pro domácnosti; OPET Česká republika jako nový člen sítě OPET; Křížové dotace v cenách elektrické energie; PRAGOTHERM; Kalendář akcí

Zprávy ze SEVEn (2000, č.3)
Zprávy ze SEVEn (2000, č.3)

Zprávy ze SEVEn (2000, č.3)

01.12.2000 | SEVEn | seven@svn.cz

SEVEn po deseti letech; Zákon o hospodaření energií schválen; Vláda rozhodla o privatizaci energetiky; Uprostřed světelné sezóny; Ohlasy EEBW: "Úspory energie" 2000; ...horké zprávy z Bruselu; Diplomové práce na EEBW 2000; Poradenské středisko EKIS na EEBW 2000; Soutěž o titul NEGAWATT; Přínášíme z EEBW; Nízkoenergetický nízkonákladový bytový dům v podmínkách ČR; Krátce a rychle; Firemní okénko; Kalendář výstav a prezentací

Zprávy ze SEVEn (2000, č.2)
Zprávy ze SEVEn (2000, č.2)

Zprávy ze SEVEn (2000, č.2)

01.09.2000 | SEVEn | seven@svn.cz

Ekologická daňová reforma v ČR?; Jak efektivní bude obchod s elektřinou?; Příprava zákona o IPPC v ČR; EEBW: "Úspory energie" 2000; Udržitelná doprava ve městech - nové téma jednání letošní konference EEBW 2000; Územní energetický dokument pro hl. město Prahu; Energy Performance Contracting versus Energy Contracting; Kogenerační jednotky a plavecký bazén; Energetický audit; Kalendář výstav a prezentací