• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Zprávy ze SEVEn (2000, č.1)
Zprávy ze SEVEn (2000, č.1)

Zprávy ze SEVEn (2000, č.1)

01.04.2000 | SEVEn | seven@svn.cz

Co vyřeší nový český zákon o hospodaření energií?; Liberalizace a privatizace energetiky; EPC v praxi; EEBW: Úspory energie 200; Iniciativa pro úsporné osvětlení IFC/GEF; Vládní Strategie ochrany klimatického systému Země v ČR; Energetický audit; Veletrh úspor energií Wels 2000; Kalendář výstav a prezentací

Zprávy ze SEVEn (1999, č.4)
Zprávy ze SEVEn (1999, č.4)

Zprávy ze SEVEn (1999, č.4)

01.12.1999 | SEVEn | seven@svn.cz

Semináře o komunální energetice III; Evropské partnerství při poskytování EPC; EEBW: Úspory energie 2000; Projekt "Energie a životní prostředí"; Cesty ke zvýšení užití úsporných světelných zdrojů v domácnostech ČR; Likvidovat skládkový plyn - jinak a levně; Bude skládka zdrojem energie?; Způsob používání domácích spotřebičů ovlivňuje spotřebu energie; Jaké budou ceny elektrické energie v roce 2000?; SEVEn podporuje podnikání v úsporách energie; Kalendář výstav a prezentací

Zprávy ze SEVEn (1999, č.3)
Zprávy ze SEVEn (1999, č.3)

Zprávy ze SEVEn (1999, č.3)

01.10.1999 | SEVEn | seven@svn.cz

Studie energetické efektivnosti v ČR; Konference o české energetice; Nízkoenergetický nízkorozpočtový bytový dům; Americká konference o úsporách energie; EEBW: Úspory energie 2000; Úspory elektřiny v osvětlení po česku; Semináře o komunální energetice II; Nymburk - energetický koncept nové generace?; Ekologické informační centrum TEREZA; Finance z EBRD pro Střední a Východní Evropu; Netradiční předmět na Jihočeské univerzitě; Úpravy cen zemního plynu; Ještě jednou posudek vlivů; Kalendář výstav a prezentací

Zprávy ze SEVEn (1999, č.2)
Zprávy ze SEVEn (1999, č.2)

Zprávy ze SEVEn (1999, č.2)

01.07.1999 | SEVEn | seven@svn.cz

Úspory energie v domácnosti; EEBW: Úspory energie 2000; Recenze internetové stránky SEVEn; SEVEn nadále neziskovou organizací; Semináře o komunální energetice; Obnovitelná energie v Evropě; Úspory energie ve školách očima dětí; Větrná energetika - víra a naděje; Energetický koncept aglomerace Tábor; Kalendář výstav a prezentací

Zprávy ze SEVEn (1999, č.1)
Zprávy ze SEVEn (1999, č.1)

Zprávy ze SEVEn (1999, č.1)

01.02.1999 | SEVEn | seven@svn.cz

PHARE na severu Čech; Nízkoenergetický nízkorozpočtový dům; Ještě jednou o EEBW: Úspory energie ´98; Fotovoltaika v roce 1998; Domácnosti příliš energii nespoří; Úspory energie v ivančické nemocnici; Výsledky posouzení dostavby jaderné elektrárny Temelín; Financování energeticky úsporných projektů ve střední a východní Evropě; Státní podpora úspor energie v roce 1999; Kalendář výstav a prezentací.