• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Zprávy ze SEVEn (jaro 2012)

Zprávy ze SEVEn (jaro 2012)

01.03.2012 | SEVEn | seven@svn.cz

Nákladově optimální úroveň požadavků na budovy - Cost optimum; Energetické štítky v obchodech - jak často je skutečně vidíme; Výsledky ověřování snížení emisí CO2 v programu Zelená úsporám za rok 2010; dopady nového zákona o podporovaných zdrojích energie na efektivitu využití biomasy a bioplynu; kolik stojí dotace na energetickou efektivnost; re-commissioning - energetické úspory s nízkými náklady; přehled zahraničních aktivit, seminářů a prezentací organizovaných SEVEn; ověření efektivnosti datového centra; energetická třída řidiče, kurz ECOWILL; LED žárovky pro domácnosti; rozvoj EPC v ČR.

Zprávy ze SEVEn (podzim 2011)

Zprávy ze SEVEn (podzim 2011)

01.10.2011 | SEVEn | seven@svn.cz

Podpora využití biomasy a bioplynu - teplo nebo elektřina; podpora úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v programu Eko-energie; úsporné osvětlování se netýká jen světelných zdrojů v domácnostech; Chalange Bibendum 2011 v Berlíně; pakt starostů a primátorů; Velká Británie pionýrem v oblasti provozní podpory výroby tepla z obnovitelných zdrojů; zelené nakupování může být i levnější; podpora EPC v České republice; - ocenění metody EPC; podpora implementace legislativy o energeticky efektivních budovách v Běloruské republice; návrh směrnice o energetické účinnosti; nová dotační podpora pro absorpční tepelná čerpadla; nové publikace v SEVEn v roce 2011 - výběr.

Zprávy ze SEVEn (jaro 2011)

Zprávy ze SEVEn (jaro 2011)

01.03.2011 | SEVEn | seven@svn.cz

Novela směrnice EPBD o energetické náročnosti budov 2010/31/EU; ověření údajů na energetických štítcích; nové štítkování domácích elektrospotřebičů; úspory energie v IT; konference Energy Efficiency Business Week, 2010; zelené veřejné zakázky; zateplení bytových domů v Makedonii; výzkum veřejného osvětlení v ČR a Manuál veřejného osvětlení; energeticky úsporné osvětlování v domácnostech; podpora EPC v České republice; soutěž o nejlepšího připravovatele projektů řešených metodou EPC.

Zprávy ze SEVEn (podzim 2010)

Zprávy ze SEVEn (podzim 2010)

01.10.2010 | SEVEn | seven@svn.cz

Výsledky verifikace snížení emisí CO2 v programu Zelená úsporám za rok 2009; akční plán rozvoje OZE do roku 2020; úspory vody v obchodním centru; ocenění firem za poskytování energetických služeb; pakt starostů a primátorů; posouzení projektu modernizace uhelných elektráren v Kazachstánu; energeticky úsporné osvětlování v domácnostech; zpřísnění kritérií výběru spotřebičů v programu Partnerství Zelená úsporám; domácí elektrospotřebiče a jejich obměna v domácnostech; výzkum veřejného osvětlení v České republice; téma EPC na konferenci EEBW 2010.

Zprávy ze SEVEn (jaro 2010)

Zprávy ze SEVEn (jaro 2010)

01.03.2010 | SEVEn | seven@svn.cz

Kombinace EPC s dotacemi na zateplení z OPŽP; dobrovolná certifikace dopravních společností; podpora úspor energie a obnovitelných zdrojů energie; osvětlení pomocí technologie LED; úsporám energie ve státni energetické koncepci a politice ochrany klimatu; budoucnosti standby; snižovaní výkupních cen elektrické energie z FTV elektráren v Německu; štítkování televizorů; Asociaci firem energetických služeb v České republice; vliv výkupní ceny energie na obecnou cenovou hladinu.

Zprávy ze SEVEn (podzim 2009)

Zprávy ze SEVEn (podzim 2009)

01.11.2009 | SEVEn | seven@svn.cz

Zateplovaní budov v rámci dotačního programu "Zelená úsporám"; Konec žárovek v domácnostech; Kombinace dotací na zateplení a energetických služeb se zárukou; Monitoring podpory využívání strukturalních fondů v energetice; Kolik se spotřebuje v pohotovostním režimu - Standby; Nový systém managementu hospodaření s energiemi; Konec chladicích zařízení třídy B, C a horších na evropském trhu; Součastnot a budoucnost fotovoltaiky; Monitoring spotřeby energetické energie v SEVEn; Využití bioplynu v dopravě

Zprávy ze SEVEn (jaro 2009)

Zprávy ze SEVEn (jaro 2009)

01.05.2009 | SEVEn | seven@svn.cz

Nový dotační program "Zelená úsporám"; Evropská komise snižuje spotřebu v pohotovostním režimu; Energetická náročnost budov – novostavby a větší rekonstrukce nejhůře v třídě C!; TopTen – nové kategorie energeticky úsporných výrobků; Premiér Topolánek na mezinárodní konferenci EEBW 2008: „Nejlepší energie je ta, která se nevyrobí.“; Úspory energie ve školách Prahy 13; Cena za nejlepší evropský projekt v oblasti úsporného osvětlení pro hotel Prague Marriott; Přehledné měření spotřeby energie – první krok k úsporám; Sedm z deseti Evropanů chce stávající podobu energetického štítku; 7 mýtů o úsporných zářivkách; Nová podoba internetových stránek www.svn.cz; Národní divadlo partnerem programu GreenLight – Plaketu programu předal eurokomisař Andris Piebalgs; Revoluce v energetice – energie pro změnu