• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

ISO

ISO 9001:2008
Z důvodu prokázání konkurenceschopnosti a kvality veškerých interních organizačních procesů přikročila v roce 2003 společnost SEVEn, o.p.s. k zavedení systému kvality vedení společnosti, který se řídí souborem norem ČSN EN ISO 9001:2001 a s ní souvisejících českých technických norem systému managementu kvality. V roce 2004 byla společnost SEVEn, o.p.s. certifikována a řízena v souladu s požadavky ISO 9001. V roce 2007 byla při potvrzení certifikace společnosti SEVEn, o.p.s. certifikována dle ISO 9001 i vzniklá společnost SEVEn Energy, s.r.o. V září 2009 bylo oběma společnostem SEVEn potvrzeno oprávnění užívat označení dle normy ČSN EN ISO 9001:2008.
 
ISO 14001:2004
Na základě dobrých zkušeností se zavedením systému kvality řízení společnosti bylo v roce 2006 rozhodnuto o přípravě a zahájení provozu systému environmentálního managementu společnosti. Ještě v tomtéž roce byla společnost SEVEn, o.p.s. certifikována a řízena v souladu s požadavky ISO 14001:2004. Při spojení obou certifikací byl zaveden integrovaný systém vedení společnosti. V roce 2007 byla při potvrzení certifikace společnosti SEVEn, o.p.s. certifikována dle ISO 14001 také nově vzniklá společnost SEVEn Energy, s.r.o. V roce 2009 byla oběma společnostem SEVEn potvrzeno oprávnění užívat označení dle normy ČSN EN ISO 14001.

 

 

související