• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Katalog aktivit 2016
Katalog aktivit 2016

Katalog aktivit 2016

30.06.2017 | SEVEn | seven@svn.cz

Katalog aktivit SEVEn pro rok 2016 představuje souhrn vybraných projektů a iniciativ věnovaných energetické účinnosti - v oblasti energetických auditů a koncepcí, energetických služeb se zárukou, informačních a vzdělávacích projektů, atd.

Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2015
Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2015

Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2015

26.05.2016 | SEVEn | seven@svn.cz

Katalog aktivit SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., 2015

Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2014
Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2014

Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2014

01.06.2015 | SEVEn | seven@svn.cz

Katalog aktivit SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., 2014

Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2013
Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2013

Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2013

02.07.2014 | SEVEn | seven@svn.cz

Katalog aktivit SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., 2013

Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2012
Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2012

Katalog aktivit SEVEn, o.p.s., 2012

31.07.2013 | SEVEn | seven@svn.cz

Katalog aktivit SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., 2012