• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Ing. Bohuslav Málek, CSc. Senior konzultant @
image

Bohuslav Málek (1953) je absolventem ČVUT, fakulty strojní (1976), kde v roce 1990 získal též titul CSc.  Do roku 1992 působil v Energoprojektu Praha, kde spolupracoval na projektech klasických i jaderných elektráren. V roce 1993 ve společnosti Energoconsult Praha vedl technický tým při přípravě soutěží na modernizace elektráren (odsíření, fluidní kotle).  V letech 1993 – 2005 pracoval ve společnosti EPS ČR / MVV Energie CZ jako projektový manažer při návrhu projektů na úsporu energie. Tato společnost se v r. 2000 a stala součástí teplárenské skupiny MVV Energie AG; Bohuslav Málek jako vedoucí odd. tech. rozvoje se zde podílel na řadě akvizičních projektů a byl zodpovědný za koncepci modernizace zařízení v 8 teplárenských společnostech.  Ve společnosti SEVEn pracuje od června 2005 a zaměřuje se na projekty centrálního zásobování teplem, energetické audity a obnovitelné zdroje energie. Mimo jiné měl na starosti přípravu velkého tendru na modernizaci CZT v pěti srbských městech pro Evropskou Agenturu pro Rekonstrukci. V roce 2007 úspěšně absolvoval státní zkoušku a získal osvědčení energetického auditora. Aktuálně se věnuje zvláště problematice výroby a energetického užití bioplynu, zejména z pohledu energetické efektivnosti, ať už u konkrétních projektových záměrů či návrhu technických, legislativních opatření s cílem motivovat k vyšší energetické efektivnosti (v současnosti např. v rámci evropského projektu CHP Goes Green).