• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Ing. Gustav Kodl Zástupce ředitele regionální pobočky, senior konzultant @
image

Gustav Kodl je absolventem ZČU Plzeň, fakulty elektrotechnické, obor stavba strojů a přístrojů. V roce 1994 po absolvování ZVS nastoupil do firmy Ökoplan s.r.o. České Budějovice, kde se začal zabývat vypracováváním územních energetických koncepcí a Energetických auditů. V roce 1998 nastoupil do firmy EGÚ (Energetický ústav) České Budějovice, kde se podílel na projektování, vývoji a realizaci automatiky laděných zhášecích tlumivek v rozvodných sítích a dalších součástech distribučních sítí. V roce 1999 nastoupil do JČP a.s. České Budějovice jako samostatný technik regulačních stanic plynu. Vypracovával technologické postupy oprav regulačních stanic, odpovídal za aplikaci moderních technologií při výstavbě nových regulačních stanic, analyzoval výpadky a poruchy stanic, včetně návrhů na jejich odstranění. V roce 2000 nastoupil do SEVEn, se kterým již dříve externě spolupracoval a kde se podílí na vypracovávání územních energetických koncepcí, energetických auditů nemocnic, škol, průmyslových podniků, provádí technické a ekonomické analýzy a vyhodnocování úspor energie. V roce 2007 úspěšně absolvoval státní zkoušku a získal osvědčení energetického auditora č. 272.