• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Ing. Juraj Krivošík, MA. Ředitel společnosti SEVEn, o.p.s. @
image

Juraj Krivošík (1975) je absolventem Obchodní fakulty Ekonomické Univerzity v Bratislavě a programu  Energetická studia na University of Sheffiled ve Velké Británii. Absolvoval vzdělávací pobyty v USA, Norsku a na Slovensku. V SEVEn pracuje od roku 2000 a od roku 2008 je ředitelem společnosti. Je koordinátorem a partnerem řady mezinárodních projektů, věnujících se energetickému štítkování produktů z hlediska mechanismu dohledu nad trhem, identifikace a propagace energeticky úsporných modelů a mezinárodní výměny zkušeností s aplikací legislativy o energetickém štítkování. Podílí se na projektech v oblasti energeticky úsporného osvětlování, testování výrobků z hlediska jejich spotřeby energie, kontroly energetického štítkování na místech prodeje, propagace energeticky úsporných výrobků apod. Koordinuje a participuje na projektech organizovaných v řadě zemí EU, Východní a Střední Evropy. Je autorem řady článků a publikací a přednášel v řadě zemí na téma implementace legislativy, dohledu nad trhem a spotřebitelského vzdělávání v oblasti energetického štítkování a účinného využívání energie. V listopadu 2011 se jako zástupce SEVEn stal členem rady ředitelů mezinárodní organizace ECEEE – European Council for an Energy Efficient Economy.