• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Ing. Petr Šrutka Konzultant @
image

Petr Šrutka je absolventem Českého vysokého učení technického v Praze, magisterského mezifakultního oboru Inteligentní budovy (FSv, FS, FEL). Po ukončení studia pracoval ve společnosti Energy Benefit Centre, a.s., na pozici konzultanta v oboru úspor energie a projektanta zdrojů tepla. Na dané pozici byl odpovědný za projekci TZB, kde vytvářel projektovou dokumentaci zdrojů tepla (TČ, biomasa, plynové a uhelné zdroje) a tepelných soustav. Dále jako osoba samostatně výdělečně činná spolupracoval na energetických optimalizačních studiích, vytvářel dynamické simulace chování budov (Designbuilder, Energy+), zpracovával energetické audity a studie proveditelnosti využití odpadního tepla z bioplynových stanic v rámci mezinárodního projektu BiogasHeat. Jeho hlavními aktivitami ve společnosti SEVEn Energy, s.r.o., jsou zpracovávání odborných energetických posudků, energetických auditů průmyslových podniků i občanských staveb, provádění technických a ekonomických analýz a vyhodnocování úspor energie a dale se podílí na projektech zaručených úspor EPC. Od roku 2016 je také certifikovaným energetickým specialistou s oprávněním zpracovávat energetické audity, posudky, průkazy energetické náročnosti budov a provádět kontroly koltů a klimatizací.