• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Ing. Jaroslav Maroušek, CSc. Předseda správní rady SEVEn, o.p.s. @
image

Jaroslav Maroušek vystudoval obor ekonomika a řízení energetiky na Českém vysokém učení technickém. Po krátké praxi v podniku Škoda DIZ, kde pracoval na kompletaci elektráren, přešel do výzkumu. Navrhoval energeticky úsporná opatření v průmyslových odvětvích a později vytvářel matematické modely pro prognózy potřeby energie. Od roku 1985 vedl výzkumný tým řešící otázky účinného užití energie. Ve své dizertační práci předložil Input/Output analýzu energetické náročnosti československé ekonomiky a v roce 1992 ji obhájil a získal titul kandidáta věd v oboru odvětvové a průřezové ekonomiky. Po roce 1989 působil jako vedoucí odboru energetické politiky ve Výzkumném ústavu palivoenergetického komplexu (VUPEK) v Praze, jednoho z předních výzkumných center v České republice. V prosinci 1990 se stal jedním ze zakladatelů společnosti SEVEn, o.p.s. a do srpna 2008 působil jako její ředitel. Od září 2008 je předsedou správní rady SEVEn, o.p.s. a pracuje jako ředitel v partnerské společnosti SEVEn Energy s.r.o. Je členem správních rad organizací zaměřených na hospodaření s energií v Polsku (FEWE), v Bulharsku (EnEffect) a na Ukrajině (ARENA ECO). Působí jako konzultant pro hodnocení projektů Světové banky a jako konzultant UNDP. Pracoval jako expert v mnoha odborných komisích jako např. v Expertním týmu pro nezávislé posouzení dostavby Jaderné elektrárny Temelín ustaveném vládou ČR, nebo v Meziresortní komisi k problematice změny klimatu. Jako reprezentant České republiky byl zvolen členem byra ad hoc otevřené mezivládní skupiny expertů pro energii a udržitelný rozvoj ustavené Komisí pro udržitelný rozvoj v OSN. Jaroslav Maroušek je rovněž autorem mnoha článků a studií, přednáší o energetice v České republice i v zahraničí.