• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Mgr. Jana Szomolányiová Senior konzultantka @
image

Jana Szomolányiová (1973) řídí a podílí se na řešení mezinárodních projektů na podporu využití potenciálu energetických úspor v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy (projekty ChangeBest, Combines, Re-Co, Buysmart a další). Specializuje se na rozvoj trhu s energetickými službami se zárukou (EPC), a to také ve spojení s jinými modely financování. V minulosti řídila a podílela se na řešení řady projektů zaměřených na transpozici legislativy Evropské Unie v oblasti snižování emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů. Tyto projekty často zahrnovaly modelování vývoje národního hospodářství, spotřeby energie a emisí znečišťujících látek. Participovala na přípravě návrhu podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů a formulaci znění vyhlášek Energetického regulačního úřadu k Zákonu o podpoře využívání obnovitelných zdrojů. Mimo SEVEn pracovala na několika strategických a obchodních pozicích společnosti RWE v České republice i v Německu. Je autorkou řady článků a studií v oblasti využití ekonomických nástrojů na podporu realizace úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Dosud čerpá z cenných zkušeností získaných na studijních a výzkumných pobytech na University of Essex, Keele University a University of Aberystwyth ve Velké Británii. Magisterský titul v oboru ekonomie získala na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze.