• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Mgr. Ing. Michal Staša Senior konzultant @
image

Michal Staša (1979) vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku a fotometrická měření, a magisterský obor Studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Působí v organizaci Amnesty International ČR, kde byl v letech 2006-2007 místopředsedou, později předsedou Koordinačního výboru. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval ve firmě Trilux Česká republika, s.r.o. jako světelný projektant. Práce zahrnovala zejména projektování nových osvětlovacích soustav v interiérech i exteriérech. V SEVEn pracuje od roku 2008 jako konzultant a specializuje se na možnosti úspor v osvětlení. Podílel se na návrhu opatření, která v konkrétních objektech, včetně např. Národního divadla v Praze, povedou k menší energetické náročnosti. Mimo úspor ve vnitřním osvětlení se zabývá také veřejným osvětlením. Byl spoluorganizátorem výzkumu stavu veřejného osvětlení, který probíhal v roce 2010, a byl spoluautorem publikace Manuál veřejného osvětlení určeného pro pracovníky obecních a městských úřadů. Rovněž se podílel na analýze možné podpory veřejného osvětlení v rámci Operačního programu Životní prostředí. V SEVEnu také pracuje na tvorbě energetických auditů a v rámci evropských projektů zaměřených na kvalitní úsporné osvětlení v domácnostech (projekt Premiumlight), veřejné osvětlení (ESOLi) a v projektech zaměřených na úsporné spotřebiče v domácnostech.