• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Mgr. Ing. Michal Staša Senior konzultant @
image

Michal Staša (1979) vystudoval Fakultu elektrotechnickou ČVUT, obor elektroenergetika se zaměřením na světelnou techniku a fotometrická měření, a magisterský obor Studia občanské společnosti na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Od roku 2005 do roku 2008 pracoval jako světelný projektant, kde navrhoval nové osvětlovací soustavy v interiérech i exteriérech. V SEVEn pracuje od roku 2008 jako konzultant a specializuje se na možnosti úspor v osvětlení. Podílel se na návrhu opatření, která v konkrétních objektech, včetně např. Národního divadla v Praze, vedly k menší energetické náročnosti. Mimo úspor ve vnitřním osvětlení se zabývá také veřejným osvětlením. Byl spoluorganizátorem výzkumu stavu veřejného osvětlení, který probíhal v roce 2010. Rovněž se podílel na analýze možné podpory veřejného osvětlení v rámci Operačního programu Životní prostředí. Podílel se na tvorbě několika energetických auditů a posudků veřejného osvětlení a také se spolupodílel na energetických auditech průmyslových komplexů a budov. Michal Staša spolupracoval v několika evropských projektech zaměřených na kvalitní a úsporné osvětlení v domácnostech (projekt Premiumlight), veřejné osvětlení (ESOLi), osvětlení ve službách (Premiumlight Pro) a v projektech zaměřených na úsporné a ekonomické spotřebiče (projekt YAECI, Efficiency 2.1, ProCold). Michal Staša napsal několik článků zaměřených na ekodesign světelných zdrojů a světelnou techniku.