CZ | EN

kontakt

SEVEn

Americká 17/579
120 00 Praha 2

telefon: 224 252 115
email: seven@svn.cz

mapa

TÉMA

Evropský etický kodex pro EPC

Energy Performance Contracting (EPC) je energetická služba umožňující klientovi spořit energii bez kapitálových nákladů na investice, které jsou spláceny přímo z uspořených nákladů na spotřebu energie. V rámci Evropy existuje významný potenciál pro projekty EPC, nicméně je využívána jen jeho malá část. Přitom EPC by mohlo být využíto k renovaci budov ve veřejném sektoru, kde je nedostatek finančních prostředků pro tyto investice. Nový Evropský etický kodex pro EPC má napomoci tuto situaci změnit a principy EPC a tuto metodu mezi zákazníky zatraktivnit.


NOVINKY


Naše aktivity

Energetické studie a audity

Výroba a doprava energie

PENB a kontroly en. zařízení

Úsporné osvětlení a štítkování

Snižování náročnosti budov

Alternativní zdroje energie

Financování úsporných projektů

Energetické služby a EPC