• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Budovy s téměř nulovou spotřebou energie mají své školicí centrum

image

Školicí centrum pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB) bylo otevřeno. Dne 2. března 2017 se v budově Nadace ABF konala odborná konference se zahraniční účastí, jejíž součástí bylo slavnostní otevření školicího centra. Účastníci konference měli možnost prohlédnout si unikátní vybavení centra, které bude k dispozici všem účastníkům školicích kurzů.

Úvodní konference

Závazek členských států EU stavět od roku 2021 pouze nZEB má zásadní vliv na celé stavebnictví a klade vyšší nároky na znalosti a dovednosti všech pracovníků ve stavebnictví. Zvyšování počtu nZEB a jejich podílu ve stavebním fondu má za cíl snižovat energetickou náročnost budov a zároveň snižovat negativní vliv budov na životní prostředí.

Na konferenci s názvem Cesta k budovám s téměř nulovou spotřebou energie vystoupili k tématu nZEB významní odborníci včetně zahraničních hostů. Viceprezident České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj Petr Kalaš prezentoval vliv energetické náročnosti budov na životní prostředí a strategii snižování růstu koncentrace CO2 v souladu se závěry Pařížské konference. Předseda Nadace ABF Jan Fibiger akcentoval program Stavebnictví 4.0 a jeho zapojení do 4. průmyslové revoluce včetně nutnosti využití inovačních technologií ve stavebnictví.

Zahraniční host Horia Petran, expert z URBAN-INCERC, účastníky konference seznámil s rozvojem nZEB v Rumunsku včetně národního výpočtu nákladového optima a představil i školicí centra v Bukurešti a Brašově. Expertka na vzdělávání z německého Passivhaus Institutu Camille Sifferlen popsala pět zásad pasivního domu. Camille Sifferlen uvedla: „Koncept budovy s téměř nulovou spotřebou energie lze vyřešit jako pasivní dům doplněný o instalované obnovitelné zdroje energie.“

Jiří Karásek ze společnosti SEVEn představil plány a cíle pro školicí centrum a další související aktivity v rámci projektu Train-to-NZEB v ČR. Jiří Karásek připomněl: „K dosažení úspor energie nejen na papíře je nutné zlepšení dovedností pracovníků na stavbách.“

František Doktor ze slovenské společnosti ViaEuropa představil nZEB jako zásadní obchodní příležitost a vyjádřil jejich ekonomický potenciál pro růst sektorustavebnictví. Předseda správní rady společnosti  SEVEn Jaroslav Maroušek seznámil účastníky konference s evropskou a národní definicí nZEB a vysvětlil principy nákladového optima: „Budovy s téměř nulovou spotřebou energie odpovídají v České republice nákladovému optimu.“

Představení školicího centra

SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, vybudovalo v Praze školicí centrum pro pořádání odborných seminářů, exkurzí a školicích kurzů. Centrum se nachází na Václavském náměstí v prostorách Nadace ABF. České centrum je součástí mezinárodní sítě vybudované v rámci projektu Train-to-NZEB v Evropě.

Školicí centrum je vybaveno čtyřmi unikátními detailně zpracovanými modely stavebních konstrukcí, které představují zkrácené výseky budov (od základu až po střechu) realizované ve vysokém energetickém standardu. Konstrukce a jejich materiálové řešení jsou progresivní a naznačují, jakým směrem se bude ubírat moderní výstavba. Dalším vybavením centra je vzduchotechnická jednotka s rekuperací, zařízení na měření vzduchotěsnosti pro tzv. Blower Door test, dvě termokamery pro různé použití a měřidlo koncentrace CO2, teploty a vlhkosti vzduchu.

Ve školicím centru bude probíhat praktická část vzdělávacích kurzů, které budou doplňovat teoretickou přípravu. Účastníci kurzů by tak měli získat nejen nové teoretické znalosti, ale i praktické dovednosti. Zahájení kurzů se předpokládá od dubna 2017.

Více informací o projektu a programu na www.train-to-nzeb.com a www.buildup.eu/en/skills/about-build-skills

kontakt
image

Jiří Karásek

email: jiri.karasek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související