CZ | EN

EUKI - Propojení evropských a národních opatření ochrany klimatu (BEACON)

Aby bylo možné úspěšně implementovat Pařížskou dohodu a evropské energetické cíle zaměřené na zmírnění dopadů klimatických změn, kterých má být dosaženo v roce 2030 a v dalších letech, je třeba posílit opatření ochrany klimatu na všech relevantních úrovních. Je nutné, aby vlády jednotlivých evropských států vytvořily účinné politiky a rámcové podmínky.

Města a místní organizace budou hlavní měrou přispívat k dosažení cílů stanovených pro ochranu klimatu v EU. Tyto zúčastněné strany se mohou stát průkopníky a hlavními hnacími silami důkladné dekarbonizace i procesů sociální transformace. Jednání měst a místních organizací má totiž obrovský potenciál pro zvýšení energetické účinnosti a snížení skleníkových plynů. Školy a ostatní vzdělávací instituce mohou hrát v tomto směru klíčovou roli, a to nejen díky snížení své vlastní energetické spotřeby, ale i tím, že budou vzdělávat budoucí generace, které se budou chovat šetrně k životnímu prostředí.

Více informací:  EUKI - Informace o projektu