• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Akční plán pro biomasu – část energeticko-technologického využití biomasy

image

Zákazník: Ministerstvo zemědělství ČR

Ministerstvo zemědělství ČR se rozhodlo přistoupit k aktualizaci Akčního plánu pro biomasu pro ČR (dále jen „APB“), jehož první verze byla zpracována v roce 2007 s platností na období let 2008 až 2010. Oblast energeticko-technologického využití biomasy patří k velmi významným komponentám akčního plánu a společnost SEVEn, jako jeden z členů pracovního týmu, byla pověřena jejím zpracováním. Cílem příspěvku SEVEn bylo posoudit různé způsoby konverze primární energie v organické hmotě do podoby dále využitelných forem energie a současně doporučit, jaký další vývoj by mělo dané odvětví sledovat s ohledem na dostupné potenciály různých forem biomasy. Doporučení potvrdila nutnost preferovat jednoznačně v budoucí politice odpadní a vedlejší produkty zemědělské a potravinářské výroby, jejichž využití není v kolizi s potravinovou bezpečností a skýtá přitom zajímavý potenciál využitelný za rozumných ekonomických nákladů. Současně by měl být kladen důraz na zvyšování efektivity konverzních procesů, jež dnes častokrát značně zaostává za možnostmi soudobé techniky.

kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související