• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Konzultace k energetické náročnosti

  Nabízíme konzultace pro organizace i jednotlivce. image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Analýza přínosů a nákladů na zavedení provozní podpory tepla z obnovitelných zdrojů

image

Zákazník: CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Podrobná analýza vyčísluje přínosy a náklady spojené s navrhovaným zavedením provozní podpory výrobě tepla z obnovitelných zdrojů (které byly zakomponovány do znění nového zákona o podporovaných zdrojích energie, projednávaného Parlamentem ČR v druhé polovině roku 2011). Smyslem zavedení provozní podpory tepla by bylo posílit konkurenceschopnost výtopenského (tj. obecně energeticky efektivního a ekonomicky méně nákladného) užití pevné biomasy. Výtopenské užití biomasy totiž přestává být schopno (kvůli zavedení systémové podpory výrobě elektřiny) konkurovat cenám, které nabízejí velké zdroje, jež využívají palivo z biomasy primárně pro výrobu elektřiny ( formou spoluspalování). Zavedení takovéto podpory by napomohlo i plnění nových rozvojových cílů země do roku 2020, které budou nově zahrnovat i teplo či paliva určená pro konečnou spotřebu (vč. dopravy). Současná míra efektivního užití energie paliv z biomasy je v důsledku rozšířeného spalování v kondenzačních elektrárnách relativně nízká a právě cílená podpora výrobě tepla by mohla pomoci tento negativní trend korigovat.

kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související