• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Hodnocení plných žádostí projektů OZE a úspor energie žádajících o podporu ve formě investiční dotace v rámci III. výzvy programu EKO-ENERGIE OPPI 2007–2013

image

Zákazník: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 

SEVEn v rámci projektu hodnotilo přihlášky projektů v oblasti obnovitelných zdrojů (OZE) a úspor energie, které byly předloženy v rámci III. výzvy programu EKOENERGIE OPPI 2007–2013, spolu se žádostmi o podporu ve formě investiční dotace. Správcem programu je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Celkem bylo vyhodnoceno 638 projektů napříč jednotlivými aktivitami. V rámci tohoto projektu byla dále zpracována studie, jejímž obsahem je souhrnné ex-ante technicko-ekonomické vyhodnocení projektů jednotlivých podporovaných aktivit včetně ekonomického vyhodnocení a vyhodnocení z hlediska ročních redukcí emisí CO2. Tato studie obsahuje také vyčíslení pravděpodobného navýšení výroby elektřiny a tepla z OZE a úspor energie v konečné spotřebě energie vlivem realizace podpořených projektů z hlediska jejich přínosu pro plnění národních cílů týkající se zvýšení energetické efektivnosti a výroby energie z OZE v ČR podle příslušných směrnic ES.

kontakt
image

Tomáš Voříšek

email: tomas.vorisek@svn.cz

tel.: +420 224 252 115

související