• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Průkaz energetické náročnosti budovy Národního technického muzea

Průkaz energetické náročnosti budovy Národního technického muzea

Cílem projektu bylo vystavit průkaz energetické náročnosti budovy Národního technického muzea v Praze. Průkaz byl vypracován ve fázi dokončování rekonstrukce, díky čemuž nebyla navrhována žádná nová úsporná opatření. Po rekonstrukci objekt spadá do energetické náročnosti budovy třídy C – vyhovující a vyhovuje požadavkům platné legislativy. Zároveň byl vypracován energetický štítek obálky budovy, který potvrdil, že obalové konstrukce jsou z hlediska současných normových požadavků vyhovující.

Průkaz energetické náročnosti pavilonu P Brněnského výstaviště

Průkaz energetické náročnosti pavilonu P Brněnského výstaviště

Společnost SEVEn vyhotovila průkaz energetické náročnosti budovy pro plánovanou novostavbu výstavního pavilonu P Brněnského výstaviště. Součástí bylo posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie. Byla vyhodnocena možnost instalace hydroizolace ploché střechy s integrovanými fotovoltaickými články.

Průkaz energetické náročnosti budovy Business Park Botanica

Průkaz energetické náročnosti budovy Business Park Botanica

Společnost SEVEn vytvořila průkazy energetické náročnosti budov pro plánovanou výstavbu administrativního komplexu Business Park Botanica v Praze 5 – Jinonice. Součástí bylo posouzení ekologické a ekonomické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie.

Architektonický návrh Základní školy v Praze Klánovicích

Architektonický návrh Základní školy v Praze Klánovicích

Byla provedena architektonická studie, která se stala základem pro vyhotovení realizační projektové dokumentace. Architektonický návrh obsahuje zejména nové barevné řešení fasád pomocí vizualizací do fotografií. Navrhované řešení harmonizuje s bezprostředním okolím a zároveň zachovává historizující fasádní prvky v maximální možné míře. Zvláštní důraz je kladen na vzhled ceněné fasády ve stylu art deco, na které bude prováděno kontaktní zateplení.

Průkazy energetické náročnosti rodinných domů

Průkazy energetické náročnosti rodinných domů

V rámci projektu byly zpracovávány jednotlivé průkazy energetické náročnosti budov rodinných domů, potřebné pro získání stavebního povolení. Součástí aktivit bylo i poradenství individuálním zájemcům o možnostech úspor energie prostřednictvím stavebních úprav projektů, případně informace o platné i plánované legislativě týkající se nutnosti zpracování průkazů energetické náročnosti budov pro majitele rodinných domů.