• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie.

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné.

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů.

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie.

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů.

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC).

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě.

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie.

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy.

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování.

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení.

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy.

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích.

Audity, průkazy

OTÁZKA: Dobrý den,
připravujeme dokumentaci pro stavební povolení na novostavbu veřejných WC.
Je třeba pro stavbu tohoto druhu PENB?

ODPOVĚĎ: V případě, že je v objektu upravován stav vnitřního prostředí a její energeticky vztažná plocha je větší než 50 m2 (celkové vnější půdorysné rozměry prostorů s upravovaným vnitřním prostředím), bude nutné PENB pro stavební povolení zpracovat.


OTÁZKA: Vážená paní/Váženy pane,

Obracím se na Vás z dotazem ohledně zpracování energetického auditu.
Naše firma má pronajaté kancelářské prostory, do kterých se nastěhovala před dvěma měsíci. Energetický audit se tedy bude vztahovat pouze na provozované energetické hospodářství (ne na budovu). Nemáme žádné účetní doklady o vstupech paliv a energii za poslední 3 roky. Jak by v tomto případě měl energetický specialista stanovovat „Bilanci vstupních paliv a energii“? Jak by správně měl odhadovat roční spotřebu na vytápění? Je třeba pro stanovení roční potřeby energie na vytápění postupovat dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. nebo je možné pro odhad použít hodnoty z PENB, který si nechal zpracovat pronajímatel budovy?
Předem děkuji za odpověď.

ODPOVĚĎ: Dobrý den,
zprávu o energetickém auditu je možné zpracovat i bez historie spotřeb. Jak postupovat v případech bez historie spotřeb není jednoznačně dané, záleží na uvážení energetického specialisty. Bilance musí být v každém případně sestavena odborně a transparentně včetně uvedení okrajových podmínek.
Z EA by mělo být čitelné, jak byla bilance sestavena.
Prostý „odhad“ by nemusel být chápán jako dostatečný, tepelně technický výpočet daného prostoru či objektu s patřičným okomentováním by dostatečný být mohl.

související