• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie.

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné.

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů.

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie.

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů.

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC).

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě.

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie.

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy.

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování.

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení.

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy.

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích.

Spotřebiče

OTÁZKA: Dobrý den,
mám otázku, na kterou mi zatím žádný prodejce ledniček a mrazáků neodpověděl. Jedná se o umístění ledničky respektive mrazáku a s tím spojenou spotřebu el. energie. Máme tyto elektrospotřebiče již cca 15 let v letní kuchyni. Je to zděná místnost, která není zateplena ani nemá zajištěno topení pro zimní období. Když mrzne, tak lednička “ohřívá” vnitřní prostor na 5-7 st. C, ale mrazák asi “šetří”.

Až budete mít chvilku, rád bych znal Váš názor na provoz L a M v těchto podmínkách a vliv na výši spotřeby el. energie.
Děkuji.

ODPOVĚĎ: Dobrý den,
především je vhodné znát klimatickou třídu vaší chladničky. Klimatické třídy jsou následující:
SN +10°C až +32°C
N +16°C až +32°C
ST +18°C až +38°C
T +18°C až +43°C
Zkontrolujte si tedy klimatickou třídu, pro kterou je chladnička určena. Velmi často jsou chladničky navrženy pro SN-T, tedy od 10 do 43 stupňů. Nicméně někteří výrobci mohou deklarovat i nižší
spodní hranici teploty, při které spotřebič normálně funguje (třeba až na 5 stupňů). Pokud není spotřebič v těchto definovaných teplotách, je zřejmé, že nebude dosahovat hodnot z technické specifikace. Mohou nastat různé situace. Pokud máte chladničku i s mrazničkou, která obsahuje pouze jeden termostat pro chladicí část, tak je pravděpodobné, že při nízkých teplotách může tento termostat vypnout chlazení. Pak se vypne ale i mrazicí část a dojde k odmrazení. Pokud kombinovaná chladnička má oddělené termostaty pro chladničku a mrazničku, tak mraznička běží pravděpodobně dál a mírně místnost ohřívá a přitom chladnička nemusí běžet. Záleží na tom, jak se ustálí teplotní poměry v místnosti.
Vliv na výši spotřeby je obtížné určit, pokud výrobce pro danou teplotu spotřebič neurčil. Nicméně pro prostory lehce nad nulou je zřejmé, že chladnička neběží a může tedy šetřit. Pokud mrzne,
chladnička "netopí" a mraznička, jak píšete, šetří. Celkově tedy spíše šetří, pokud nedojde ke znehodnocení potravin a pokud nenastane jiný technický problém. Problém totiž může nastat s kompresorem, chladivem a další technikou, která pro takto nízké teploty není navržena a může mít jiné vlastnosti. Pro přesný vliv na spotřebu je vhodné kontaktovat výrobce. Je také možné provést orientační test spotřeby. Po ustálení teplot při stejném užívání můžete změřit spotřebu při různých teplotách (pro stejný časový úsek).
Vždy je nicméně vhodné vybírat kvalitní chladničky (ne pouze s jedním termostatem) a úsporné chladničky. Výběr úsporných spotřebičů můžete nalézt na neziskovém webu www.uspornespotrebice.cz


OTÁZKA: Dobrý den, můj dotaz se vztahuje k energetickým štítkům na pračky se sušičkou. Dle některých informací na webu nemusí výrobce udávat na štítku informace o hlučnosti při praní a sušení jiné weby toto popírají. Jaká je prosím povinnost výrobce - musí či nemusí udávat info o hlučnosti, popř. jaká směrnice EU toto reguluje.

ODPOVĚĎ: Dobrý den,
pračky se sušičkami jsou "poslední" produktovou kategorií se starším typem energetických štítků. Řídí se následující směrnicí, kde naleznete veškeré důležité požadavky. Hluk musí být uveden.
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:31996L0060&from=EN

související