• ikona
  image
  image

  Výroba a doprava energie

  Vytváříme koncepce pro obnovu a rozvoj výroby a dopravy energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické koncepce a studie proveditelnosti

  Zpracováváme energetické koncepce a studie proveditelnosti s maximálním ohledem na přínos zákazníka tak, aby výstupy byly technicky i ekonomicky realizovatelné. image

 • ikona
  image
  image

  Financování energeticky úsporných projektů

  Pomáháme zákazníkům s čerpáním ze strukturálních fondů, národních dotačních titulů či financováním z úspor projektů. image

 • ikona
  image
  image

  Obnovitelné zdroje energie

  Pomáháme realizovat projekty využívající alternativní zdroje energie - obnovitelné a druhotné zdroje energie. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické audity a kontroly

  Vytváříme energetické audity menších objektů i vyšších technologických celků a provádíme kontroly energetických systémů. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické služby a EPC

  Významnou oblastí, kterou se zabýváme, jsou energetické služby se zaručenou úsporou (EPC). image

 • ikona
  image
  image

  Energetické konzultační a informační středisko

  Jako energetické konzultační a informační středisko nabízíme zdarma konzultace pro jednotlivce i organizace. Více na www.svn.cz/ekis image

 • ikona
  image
  image

  Úspory energie a alternativní paliva v dopravě

  Jsme propagátorem úsporné jízdy, zabýváme se snižováním spotřeby a alternativními palivy v dopravě. image

 • ikona
  image
  image

  Informování a vzdělávání

  Vydáváme publikace pro veřejnost i odborníky, pořádáme semináře a konference a dalšími způsoby přispíváme ke zvýšení informovanosti o úsporách energie. image

 • ikona
  image
  image

  Snižování energetické náročnosti budov

  Dlouhodobě se zabýváme energetickou náročností budov a podílíme se na tvorbě nové legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Energetické štítky a ekodesign

  Zabýváme se energetickou efektivností spotřebičů, informujeme o energetickcých štítcích, procesu ekodesignu a zeleném nakupování. image

 • ikona
  image
  image

  Osvětlení

  Hledáme úspory v osvětlení v domácnostech, komerčních prostorech i soustavách veřejného osvětlení. image

 • ikona
  image
  image

  Průkazy energetické náročnosti budov

  Vytváříme průkazy energetické náročnosti budov dle platné legislativy. image

 • ikona
  image
  image

  Zahraniční spolupráce

  Spolupracujeme na mezinárodních projektech, které se zabývají energetickými úsporami. Pracujeme v rámci EU i dalších zemích. image

Zprávy ze SEVEn (2018)
Zprávy ze SEVEn (2018)

Zprávy ze SEVEn (2018)

21.05.2018 | SEVEn | seven@svn.cz

Zpravodaj Zprávy ze SEVEn, ve kterém naleznete aktuální informace z oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v České republice i zahraničí.

Zprávy ze SEVEn (2017)
Zprávy ze SEVEn (2017)

Zprávy ze SEVEn (2017)

16.06.2017 | SEVEn | seven@svn.cz

Zpravodaj Zprávy ze SEVEn, ve kterém naleznete aktuální informace z oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v České republice i zahraničí.

Zprávy ze SEVEn (2016)
Zprávy ze SEVEn (2016)

Zprávy ze SEVEn (2016)

16.05.2016 | SEVEn | seven@svn.cz

Zpravodaj Zprávy ze SEVEn, ve kterém naleznete aktuální informace z oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v České republice i zahraničí.

Zprávy ze SEVEn (2015)
Zprávy ze SEVEn (2015)

Zprávy ze SEVEn (2015)

25.08.2015 | SEVEn | seven@svn.cz

Zpravodaj Zprávy ze SEVEn, ve kterém naleznete aktuální informace z oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v České republice i zahraničí. Úvodním tématem časopisu je článek Zelená úsporám 2009–2012: Výsledky a závěry, který přináší závěrečné shrnutí celého programu.

Zprávy ze SEVEn (2014)

Zprávy ze SEVEn (2014)

17.09.2014 | SEVEn | seven@svn.cz

Letošní vydání elektronického časopisu Zprávy ze SEVEn, ve kterém naleznete aktuální informace z oblasti úspor energie a obnovitelných zdrojů energie v České republice i zahraničí. Úvodním tématem časopisu je článek doba LEDová již nastala, který přináší nové informace na téma aplikace LED osvětlení. Zásadním tématem aktuálního čísla je pak implementace Směrnice o energetické efektivnosti, která přináší mnohé budoucí výzvy nejen pro státní správu ale i pro distributory energie, firmy a domácnosti. Dalším významným tématem je rozvoj Energy Performance Contracting v kombinaci s podporou zateplení budov, které přináší příležitosti pro větší rozšíření EPC v Evropě.

Zprávy ze SEVEn (jaro 2013)

Zprávy ze SEVEn (jaro 2013)

02.06.2013 | SEVEn | seven@svn.cz

Mezinárodní konference „Úspory energie a metoda EPC“, vzorové dokumenty pro zpracování projektu metodou EPC, nové průkazy energetické náročnosti budov, výsledky ověřování snížení emisí CO2 v programu Zelená úsporám za rok 2011, kombinace dotaci a metody EPC pro úspory energie, světelné zdroje a svítidla pro veřejné osvětlení v roce 2012, ekodesign směrových světelných zdrojů, podpora transparentnosti a rozvoje trhu s energetickými službami ve 20 zemích EU.

Zprávy ze SEVEn (podzim 2012)

Zprávy ze SEVEn (podzim 2012)

01.10.2012 | SEVEn | seven@svn.cz

Nové energetické štítky pro světelné zdroje; průkazy energetické náročnosti budov - hlavní změny; energetická efektivnost v Aktualizaci Státní energetické koncepce České republiky; datová centra ve veřejných zakázkách; budovy s téměř nulovou energetickou náročností; kontroly klimatizačních systémů; energetické štítkování transformátorů; metoda EPC; energetické štítky v obchodech; elektrické motory a jejich účinnost; veřejné nakupování LED v Evropské unii; studijní cesta ukrajinských expertů v energetice.