SEVEn

Projektové řízení včetně zajištění financování

Projektové řízení

Projektové řízení je komplexní službou, v níž se slučují technické, ekonomické, finanční a právní dovednosti a zkušenosti našeho týmu. Díky této multioborové kompetenci společnost SEVEn napomáhá vzniku zpravidla náročnějších projektů, které využívají obvykle nové technické prostředky či procesy k podstatným úsporám energie nebo k využití obnovitelných či druhotných zdrojů energie. Tímto způsobem lze vhodné projekty identifikovat, po technické i ekonomické stránce optimalizovat, zajistit odborný dohled nad projekční přípravou, zajistit financování, zorganizovat výběrové řízení na zhotovitele, dohlédnout na řádné zhotovení díla a po uvedení do provozu skutečný provoz a očekávané přínosy vyhodnocovat.


Financování projektů

Realizace energeticky úsporných opatření si v některých případech vyžaduje, vzhledem k delší době návratnosti investic, finanční podporu z veřejných prostředků. Jedná se kupříkladu o zateplování budov, výměnu oken, instalaci tepelných čerpadel jako náhrady za vytápění elektrickou energií, zavádění systémů monitorujících spotřebu energie a podobně. Společnost SEVEn v takových případech umožňuje projekt připravit včetně identifikace vhodných dotačních programů, SEVEn umožňuje zajistit i adekvátní financování projektu a analyzovat podmínky dotačních programů pro konkrétního žadatele.

Příprava projektů, dotační management, výběrová řízení

V rámci jednotlivých projektů je kladen důraz na jejich důkladnou přípravu a kompletaci podkladů pro přihlášku (energetický posudek a další náležitosti). V druhé fázi je důležitá realizace projektu včetně průběžného dotačního managementu. V poslední třetí fázi je samozřejmostí vyhodnocení projektu. V rámci projektů zaměřených na úsporu energie společnost SEVEn umožňuje připravit vhodné výběrové řízení pro zákonný výběr dodavatele současně s nastavením podstatných kritérií (např. cena, technické parametry, kvalita a další).


Reference: