SEVEn

Nová radnice Magistrátu hlavního města Prahy

Zákazník: Magistrát hlavního města Prahy

Jedním z prvních projektů vůbec v kombinaci metody EPC a podpory z OPŽP byla renovace výplní okenních otvorů v objektu Nové radnice Magistrátu HMP. S vědomím potřeby renovace původních okenních výplní na památkově chráněném objektu byla při již probíhajícímu procesu výběru dodavatele energetických služeb se zárukou pro soubor objektů magistrátu podána žádost o podporu z Operačního programu Životní prostředí právě na repasi historických okenních výplní. Společnost SEVEn Energy s.r.o. byla zpracovatelem energetického posudku a administrátorem procesu žádosti, včetně její koordinace s projektem EPC.

Rok realizace: 2018