SEVEn

Poradenství v oblasti účinnosti a využití alternativních zdrojů

Alternativní zdroje energie (AZE) představují dynamický segment inovativních technologií, které umožňují nahrazovat konvenční zdroje energie. Společnost SEVEn nabízí nezávislé poradenství při využití alternativních zdrojů energie, při tvorbě nových politik, analýzu technicko-ekonomických parametrů zvažovaných řešení nebo technickou asistenci investorům při přípravě konkrétních projektů (zaměřených na výrobu elektrické energie či tepla nebo jiných forem energie, jako jsou např. alternativní paliva). Primárním záměrem společnosti SEVEn je nacházet uplatnění AZE při stejných či nižších ekonomických nákladech. Společnost SEVEn se zabývá obnovitelnými zdroji energie (OZE) i druhotnými zdroji energie (DZE), zejména odpady.

V neposlední řadě se SEVEn zabývá alternativními zdroji energie v dopravě a odstraňováním překážek jejich širšího uplatnění.