SEVEn

Internetové stránky projektů


Úsporné spotřebiče

Úsporné elektrospotřebiče pro domácnosti v ČR. Databáze výrobků, rady při jejich nákupu.

www.uspornespotrebice.cz

 

LABEL 2020

Představení nových energetických štítků, které jsou v platnosti v EU od roku 2021 - informace pro spotřebitele, prodejce, výrobce, veřejné instituce.

www.label2020.cz

 

Úsporná jízda

Web věnovaný základním principům úsporné jízdy včetně řady dalších tipů, jak ušetřit pohonné hmoty.

www.uspornajizda.cz


DoubleDecker

Cílem projektu DoubleDecker je, v rámci iniciativy Build Up Skills (BUS), vytvořit strategický podklad transformace stavebnictví v České republice a na Slovensku.

https://database.craftedu.eu/cs


streamSAVE

Cílem projektu streamSAVE, podpořeného programem Horizon 2020, bylo zjednodušit metodiky výpočtu úspor energie v Evropě prostřednictvím dialogu mezi veřejnými orgány a klíčovými zúčastněnými stranami.

https://streamsave.eu


CONGREGATE

Projekt CONGREGATE vychází z iniciativy EUKI (European Climate Initiative) a jeho cílem je podpořit zájem a účast na renovaci budov a na vytváření energetických družstev.

www.euki.de/en/euki-projects/congregate


GreenDeal4Buildings

Projekt GreenDeal4Buildings organizuje sérii kulatých stolů, jejichž prostřednictvím bude realizována iniciativa podpory financování inteligentních budov v České republice a na Slovensku.

https://greendeal4buildings.eu


OwnYourSECAP

Projekt OwnYourSECAP přímo pomáhá 44 městům v 11 zemích zavést a aplikovat tzv. Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP), jenž nabízí vedení obce vizi a přehledný jízdní řád pro dekarbonizaci místní energetiky.

www.ownyoursecap.eu


SEED MICAT

Projekt SEED MICAT - Podpora implementace energetické účinnosti pomocí nástroje pro výpočet multiplikačních dopadů MICATool, si klade za cíl pomoci Evropské unii a členským státům zohlednit multiplikační dopady na národní, regionální a místní úrovni správy při zavádění principu „energetická účinnost je na prvním místě“.

https://micatool.eu/seed-micat-project-en


CraftEdu

V rámci projektu CraftEdu byly vyvinuty inovativní kvalifikační a školicí programy pro řemeslníky a pracovníky na stavbách v oblasti energetické účinnosti a využívání obnovitelných zdrojů energie v budovách. CraftEdu podporuje politiky EU pro zavádění budov s téměř nulovou spotřebou energie a komplexní energetickou renovaci budov v rámci vize dekarbonizovaného fondu budov v roce 2050.

www.craftedu.eu

 

MATRYCS

Projekt MATRYCS si klade za cíl využití rozsáhlých objemů dat ke zvýšení energetické účinnosti budov. Podtitul projektu zní: velká data pro budovy.

www.matrycs.eu


REFINE

Cílem projektu je zabezpečení dostatku atraktivních zdrojů financování investic do zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím refinancování napříč Evropou.

https://refineproject.eu/cs/

 


QualitEE

Projekt QualitEE, financovaný evropským programem Horizon 2020, je zaměřen na podporu investic do služeb zvyšujících energetickou efektivitu, a to zejména v budovách. Jeho dalším cílem je také zvýšení důvěry v poskytovatele těchto služeb. K dosažení těchto cílů byly vypracovány kritéria pro hodnocení kvality zmiňovaných služeb a systémy zajištění kvality služeb na úrovni státu.

https://qualitee.eu/cz/


 

INTAS

Cílem  projektu INTAS je napomáhat při řešení problémů, kterým dozorové  orgány, výrobci a velcí spotřebitelé čelí při stanovování pravidel a při  kontrolách dodržování požadavků na energetickou účinnost pro velké  průmyslové výrobky podle evropské směrnice o ekodesignu.

intas-testing.eu

 

Train-to-NZEB

Cílem  projektu Train-to-NZEB je poskytovat prvotřídní školení v oblasti  energetické účinnosti a OZE v budovách. Projekt je založen na  inovativních školicích programech, reálném business plánu a vybavení pro  praktická školení. Zároveň zahrnuje i poradenství v oblasti nZEB.  Hlavním cílem projektu je zlepšit znalosti a dovednosti pracovníků ve  stavebnictví, poskytovat prakticky orientovaná školení, ukázky a úplné  konzultační služby pro návrh a výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou  energie.

http://www.train-to-nzeb.com/o-projektu.html


ingREeS

Projekt  ingREeS přináší systém dalšího vzdělávání v oblasti energetické  efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů v budovách pro odborníky  ve stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích za účelem  úspěšného naplnění energetických cílů strategie Evropa 2020.

http://www.ingrees.eu/cs/

 

Transparense

Cílem projektu je podpořit rozvoj trhů s EPC zvýšením jejich transparentnosti a důveryhodnosti. V rámci projektu byl připraven Evropský etický kodex pro EPC (PDF) a informační materiály, proběhly vzdělávací semináře a realizovaly se pilotní projekty. Na konci projektu převzali administraci etického kodexu dvě Evropské asociace poskytovatelů energetických služeb EFIEES a euESCO.


 

YAECI

Úkolem projektu je do programu zapojit prodejce spotřebičů, program  byl iniciován v Holandsku, kde se jej účastní stovky prodejen.

www.energie-a-penize.cz

 

Come On Labels

Projekt zaměřený na propagaci nových energetických štítků.

www.come-on-labels.eu

 

ComplianTV

Internetové stránky zaměřené na testování energetické účinnosti  vybraných modelů z celého trhu EU a srovnává je s deklaracemi výrobců na  energetickém štítku.

www.compliantv.eu

 SRI-ENACT

SRI-ENACT je projekt zaměřený na podporu a implementaci indikátoru hodnocení připravenosti budov na chytrá řešení.

srienact.eu