SEVEn

Internetové stránky projektů

Úsporné spotřebiče

Úsporné elektrospotřebiče pro domácnosti v ČR. Databáze výrobků, rady při jejich nákupu.

www.uspornespotrebice.cz

 

LABEL 2020

Představení nových energetických štítků, které jsou v platnosti v EU od roku 2021 - informace pro spotřebitele, prodejce, výrobce, veřejné instituce.

www.label2020.cz

 

Úsporná jízda

Web věnovaný základním principům úsporné jízdy včetně řady dalších tipů, jak ušetřit pohonné hmoty.

www.uspornajizda.cz

 

MATRYCS

Projekt MATRYCS si klade za cíl využití rozsáhlých objemů dat ke zvýšení energetické účinnosti budov. Podtitul projektu zní: velká data pro budovy.

www.matrycs.eu


REFINE

Cílem projektu je zabezpečení dostatku atraktivních zdrojů financování investic do zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím refinancování napříč Evropou.

https://refineproject.eu/cs/

 


QualitEE

Projekt QualitEE, financovaný evropským programem Horizon 2020, je zaměřen na podporu investic do služeb zvyšujících energetickou efektivitu, a to zejména v budovách. Jeho dalším cílem je také zvýšení důvěry v poskytovatele těchto služeb. K dosažení těchto cílů byly vypracovány kritéria pro hodnocení kvality zmiňovaných služeb a systémy zajištění kvality služeb na úrovni státu.

https://qualitee.eu/cz/


 

INTAS

Cílem  projektu INTAS je napomáhat při řešení problémů, kterým dozorové  orgány, výrobci a velcí spotřebitelé čelí při stanovování pravidel a při  kontrolách dodržování požadavků na energetickou účinnost pro velké  průmyslové výrobky podle evropské směrnice o ekodesignu.

intas-testing.eu

 

Train-to-NZEB

Cílem  projektu Train-to-NZEB je poskytovat prvotřídní školení v oblasti  energetické účinnosti a OZE v budovách. Projekt je založen na  inovativních školicích programech, reálném business plánu a vybavení pro  praktická školení. Zároveň zahrnuje i poradenství v oblasti nZEB.  Hlavním cílem projektu je zlepšit znalosti a dovednosti pracovníků ve  stavebnictví, poskytovat prakticky orientovaná školení, ukázky a úplné  konzultační služby pro návrh a výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou  energie.

http://www.train-to-nzeb.com/o-projektu.html


ingREeS

Projekt  ingREeS přináší systém dalšího vzdělávání v oblasti energetické  efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů v budovách pro odborníky  ve stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích za účelem  úspěšného naplnění energetických cílů strategie Evropa 2020.

http://www.ingrees.eu/cs/

 

Transparense

Cílem projektu je podpořit rozvoj trhů s EPC zvýšením jejich transparentnosti a důveryhodnosti. V rámci projektu byl připraven Evropský etický kodex pro EPC (PDF) a informační materiály, proběhly vzdělávací semináře a realizovaly se pilotní projekty. Na konci projektu převzali administraci etického kodexu dvě Evropské asociace poskytovatelů energetických služeb EFIEES a euESCO.


 

YAECI

Úkolem projektu je do programu zapojit prodejce spotřebičů, program  byl iniciován v Holandsku, kde se jej účastní stovky prodejen.

www.energie-a-penize.cz

 

Come On Labels

Projekt zaměřený na propagaci nových energetických štítků.

www.come-on-labels.eu

 

ComplianTV

Internetové stránky zaměřené na testování energetické účinnosti  vybraných modelů z celého trhu EU a srovnává je s deklaracemi výrobců na  energetickém štítku.

www.compliantv.eu

 SRI-ENACT

SRI-ENACT je projekt zaměřený na podporu a implementaci indikátoru hodnocení připravenosti budov na chytrá řešení.

srienact.eu