SEVEn

Internetové stránky projektů

Úsporné spotřebiče

Úsporné elektrospotřebiče pro domácnosti v ČR. Databáze výrobků, rady při jejich nákupu.

www.uspornespotrebice.cz

 

LABEL 2020

Představení nových energetických štítků, které jsou v platnosti v EU od roku 2021 - informace pro spotřebitele, prodejce, výrobce, veřejné instituce.

www.label2020.cz

 

MATRYCS

Projekt MATRYCS si klade za cíl využití rozsáhlých objemů dat ke zvýšení energetické účinnosti budov. Podtitul projektu zní: velká data pro budovy.

www.matrycs.eu


REFINE

Cílem projektu je zabezpečení dostatku atraktivních zdrojů financování investic do zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím refinancování napříč Evropou.

https://refineproject.eu/cs/

 

QualitEE

Projekt QualitEE, financovaný evropským programem Horizon 2020, je zaměřen na podporu investic do služeb zvyšujících energetickou efektivitu, a to zejména v budovách. Jeho dalším cílem je také zvýšení důvěry v poskytovatele těchto služeb. K dosažení těchto cílů byly vypracovány kritéria pro hodnocení kvality zmiňovaných služeb a systémy zajištění kvality služeb na úrovni státu.

https://qualitee.eu/cz/

 

PremiumLight Pro

Projekt zaměřený na propagaci kvalitního a úsporného profesionální osvětlení, zejména správný výběr LED svítidel.

www.premiumlight.cz

 

ANTICSS

Cílem  projektu ANTICSS je analyzovat a definovat „obcházení“ předpisů za  účelem získání lepší pozice výrobku na trhu z hlediska legislativy EU  týkající se ecodesignu a energetických štítků a relevantních  harmonizovaných norem.

www.anti-circumvention.eu

 

INTAS

Cílem  projektu INTAS je napomáhat při řešení problémů, kterým dozorové  orgány, výrobci a velcí spotřebitelé čelí při stanovování pravidel a při  kontrolách dodržování požadavků na energetickou účinnost pro velké  průmyslové výrobky podle evropské směrnice o ekodesignu.

intas-testing.eu

 

Train-to-NZEB

Cílem  projektu Train-to-NZEB je poskytovat prvotřídní školení v oblasti  energetické účinnosti a OZE v budovách. Projekt je založen na  inovativních školicích programech, reálném business plánu a vybavení pro  praktická školení. Zároveň zahrnuje i poradenství v oblasti nZEB.  Hlavním cílem projektu je zlepšit znalosti a dovednosti pracovníků ve  stavebnictví, poskytovat prakticky orientovaná školení, ukázky a úplné  konzultační služby pro návrh a výstavbu budov s téměř nulovou spotřebou  energie.

http://www.train-to-nzeb.com/o-projektu.html


ingREeS

Projekt  ingREeS přináší systém dalšího vzdělávání v oblasti energetické  efektivnosti a využívání obnovitelných zdrojů v budovách pro odborníky  ve stavebnictví na středních a vyšších vedoucích pozicích za účelem  úspěšného naplnění energetických cílů strategie Evropa 2020.

http://www.ingrees.eu/cs/

 

Transparense

Cílem projektu je podpořit rozvoj trhů s EPC zvýšením jejich transparentnosti a důveryhodnosti. V rámci projektu byl připraven Evropský etický kodex pro EPC (PDF) a informační materiály, proběhly vzdělávací semináře a realizovaly se pilotní projekty. Na konci projektu převzali administraci etického kodexu dvě Evropské asociace poskytovatelů energetických služeb EFIEES a euESCO.


 

ENTRANZE

Projektový web k podpoře směřování evropských budov ke standardu budov s téměř nulovou spotřebou energie.

www.entranze.eu

 

Atlete

Atlete - Testování spotřeby energie chladniček a mrazniček pro vyhodnocování energetického štítkování

www.atlete.eu

 

YAECI

Úkolem projektu je do programu zapojit prodejce spotřebičů, program  byl iniciován v Holandsku, kde se jej účastní stovky prodejen.

www.energie-a-penize.cz

 

Come On Labels

Projekt zaměřený na propagaci nových energetických štítků.

www.come-on-labels.eu

 

ComplianTV

Internetové stránky zaměřené na testování energetické účinnosti  vybraných modelů z celého trhu EU a srovnává je s deklaracemi výrobců na  energetickém štítku.

www.compliantv.eu