SEVEn

Energetické koncepce a studie

Komplexní energetické studie

Komplexní pohled na energetické systémy je klíčový pro skutečně trvalé úspory energie a změny v hospodaření s energiemi. SEVEn nabízí všechny typy energetických studií, které jsou zakotveny v české legislativě (energetický audit, energetická koncepce), a nabízí také individuální studie proveditelnosti, energetické studie, studie absorpčních kapacit či analýzy pro energetický management. SEVEn dokáže splnit nejen zákonné požadavky na vypracování koncepčních či technických výstupů, ale i zajistit, aby byly vysoce profesionální, objektivní a aby v nich uvedená doporučená opatření byla technickým, ekonomickým i ekologickým optimem.

Územní energetické koncepce

Již téměř dvě desítky let jsou v české legislativě zakotveny tzv. územní energetické koncepce a energetické audity. Jsme jednou z mála organizací na českém trhu, které dokáží splnit nejen formální (zákonné) požadavky na vypracování těchto koncepčních či technických výstupů, ale i zajistit, aby byly co do obsahového pojetí vysoce profesionální, objektivní a v nich uvedená doporučená opatření technickým, ekonomickým i ekologickým optimem.


Energetická politika

SEVEn se dlouhodobě věnuje i energetické politice ČR a EU. Na území ČR jsou to především otázky Státní energetické koncepce, Národního akčního plánu energetické účinnosti, krajské a regionální energetické koncepce nebo otázky implementace směrnic, zejména směrnice o energetické náročnosti budov a energetické účinnosti.


Reference:

 • Územní energetická koncepce hlavního města Prahy – Akční plán pro implementacena období 2018–2022
 • Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
 • Územní energetická koncepce Kraje Vysočiny
 • Studie pro program Zelená úsporám
 • Energetická koncepce ZOO Praha
 • Studie úspor v provozních objektech Národního divadla v Praze
 • Zpracování vzorových energetických auditů pro bytové domy v Makedonii
 • Studie úspor v obchodním centru Nový Smíchov
 • Energetická chudoba v Evropě: tvorba agendy a inovace znalostí
 • Opatření v oblasti energetické účinnosti v Evropě, podle článku 7 EED
 • Návrh modelových výpočtů provozních parametrů kotlů a tepelných čerpadel
 • Nástin scénářů vývoje energetické náročnosti české ekonomiky (Nezávislá energetická komise)
 • Analýza možností čerpání dotačních prostředků z Operačního programu Životní prostředí na podporu opatření zaměřených na modernizaci veřejného osvětlení