SEVEn

Energetický management

Systém hospodaření s energií je souborem aktivit a činností, které přispívají k setrvalému zlepšování v energetické náročnosti v daném energetickém hospodářství. Díky existenci normy ČSN EN ISO 50 001 je dnes jeho pojetí standardizováno, v praktické rovině je však stále možné jej pojmout velmi rozličně. Uměním je dnes systém navrhnout a praktikovat tak, aby byl účelným, přiměřeně nákladným a administrativně nenáročným. A právě s touto filozofií jsme schopni jej v nejrůznějších oborech napomoci zavést, certifikovat a kontrolovat jeho skutečné přínosy i náklady.

Reference: