SEVEn

Energeticky úsporný projekt v Buzuluk a.s.

V rámci rozsáhlého úsporného projektu decentralizace a modernizace energetického hospodářství v podniku Buzuluk, a.s. prováděla společnost SEVEn Energy s.r.o. v rámci dvouetapového projektu konzultační služby při přípravě a realizaci energeticky úsporných opatření, ověření návrhů technických řešení a parametrů řešení pro první etapu, ověření ekonomických a energetických přínosů pro investora. Dále naše společnost provedla koncepční návrh skladby opatření druhé etapy projektu s ohledem na analýzu podmínek získání investiční dotace. Druhá etapa modernizace tak byla podpořena z 1. výzvy programu Úspory energie v rámci OPPIK. Následovalo výběrové řízení na dodavatele stavby, ve kterém byla aplikována ve prospěch investora participace dodavatele na pozdějším provozu energetického hospodářství ve formě garance sezónní účinnosti. Celá modernizace byla úspěšně dokončena v srpnu roku 2017.

Rok realizace: 2017