SEVEn

Naše kontakty

SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.

Americká 17/579
120 00 Praha 2

MAPA

Společnost je zapsaná v rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, spisová značka U 490.

Tel.: +420 224 252 115
E-mail: seven@svn.cz

IČ: 05399416
DIČ: CZ05399416
ID datové schránky: 9f5g4n8

SEVEn Energy s.r.o.

Americká 17/579
120 00 Praha 2

MAPA

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123499

Tel.: +420 224 252 115
E-mail: seven@svn.cz

IČ: 27876829
DIČ: CZ27876829
ID datové schránky: j4pzzk5

Regionální pobočka společnosti SEVEn

Žižkova tř. 12
370 01 České Budějovice

MAPA

Tel.: +420 386 350 443
E-mail: cesbud@svn.cz

SEVEn Energy SK, organizačná zložka

Roľnícka 10
831 07 Bratislava

MAPA

Tel.: +420 224 252 115
E-mail: seven@svn.cz