SEVEn

Přihlášení k zasílání Zpráv ze SEVEn

Zadejte svoji e-mailovou adresu, udělte souhlas a přihlašte se k pravidelnému odběru Zpráv ze SEVEn.

Uděluji společnosti SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. souhlas se zasíláním časopisu Zprávy ze SEVEn a se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem zasílání časopisu. Jedná se o údaje: e-mailová adresa. Současně potvrzuji, že jsem byl poučen o svém právu tento souhlas kdykoliv odvolat. Jak chcete zasílat Zprávy ze SEVEn:

Pokud si budete přát svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů odvolat, můžete tak učinit zasláním písemného prohlášení na e-mailovou adresu: seven@svn.cz nebo zasláním písemného prohlášení na korespondenční adresu SEVEn: SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú., Americká 579/17, 120 00 Praha 2.

K odesílání a uchovávání používáme systém Mailchimp. Kliknutím na přihlášení dáváte svolení k odeslání e-mailové adresy do společnosti Mailchimp. Více o ochraně osobních dat ve společnosti Mailchimp.