SEVEn

Příprava projektů EPC

Příprava projektů EPC

SEVEn nabízí kompletní servis při sjednávání zakázek na energetické služby se zárukou, v zahraničí známé jako Energy Performance Contracting, zkráceně EPC. Na základě metody EPC poskytovatel energetických služeb, tedy dodavatel, nabízí na klíč komplexní rekonstrukci energetických systémů s cílem snížit spotřebu energie v objektu zákazníka a jeho energetické náklady. Nabídka se postupně dotváří v jednotlivých kolech jednacího řízení, jehož efektivní organizaci SEVEn pro zákazníka zajistí. Výsledkem je řešení, které zákazníkovi nejlépe vyhovuje. Hlavním zdrojem splácení energeticky úsporných opatření jsou obvykle samotné úspory nákladů související se snížením spotřeby energie a zlepšením provozu energetického systému. Výše úspor nákladů je při tom zákazníkovi smluvně zaručena. Energetické služby vnímáme v širokém kontextu jako efektivní nástroj ke snížení energetické náročnosti.


Podpora sektoru energetických služeb

V posledních dvaceti letech se společnost SEVEn podílela na realizaci desítek projektů využívajících energetické služby se zárukou. Nejednalo se pouze o konkrétní projekty přinášející úspory energie v majetku zákazníka, ale i o aktivity rozvíjející celkový trh s energetickými službami, a to jak na národní, tak i celoevropské úrovni. Organizujeme projekty s mezinárodním přesahem a napomáháme vzniku EPC „odvětví“ v nových zemích. Docilujeme tak zvyšování transparentnosti a srovnatelnosti nabídek jednotlivých firem poskytujících energetické služby.


Reference:

 • Úspory energie v nemocnici Břeclav metodou EPC
 • QualitEE  - Certifikace kvality služeb v oblasti energetické účinnosti pro zvýšení odpovědných investic v sektoru budov
 • Realizace projektu EPC na objektech Nové radnice – Magistrát Hlavního města Prahy
 • TrustEPCSouth - Budování důvěry v EPC projekty pro zvýšení energetické efektivity sektoru služeb v zemích jižní Evropy
 • EPC+ Podpora kooperace malých a středních podniků pro poskytování kvalitních služeb v oblasti energetické účinnosti
 • Energetická rekonstrukce památkově chráněných budov metodou EPC – Akademie výtvarných umění v Praze
 • Projekt CombinES – využití kombinovaného financování projektů úspor energie metodou EPC ve střední Evropě
 • Vyhodnocení dosažených úspor energie u projektu energetických služeb se zárukou ve FN Motol
 • Energetické služby pro fakultní nemocnice Brno, Ostrava, Olomouc a Královské Vinohrady Praha
 • Energetické služby pro psychiatrické léčebny Jihlava, Kroměříž a Brno
 • Transparense: Projekt ke zvýšení transparentnosti a důvěryhodnosti evropských trhů s EPC
 • Metodika EPC projektů pro veřejné osvětlení
 • REFINE: Zabezpečení dostatku atraktivních zdrojů financování investic do zvýšení energetické účinnosti prostřednictvím refinancování