SEVEn

Úsporné osvětlení a štítkování spotřebičů

Úsporné domácí a profesionální spotřebiče

Na spotřebě energie se významnou měrou podílejí běžné domácí i profesionální spotřebiče. Energetické štítky jsou důležitým politickým nástrojem přispívajícím k samoregulaci trhu. Vystavování energetických štítků u spotřebičů vede výrobce ke snižování jejich energetické náročnosti a zákazníky k vyššímu povědomí o účinnosti a nákladech na energii. Nedílnou součástí energetických štítků je také tzv. ekodesign výrobků. Jedná se o souhrn minimálních účinností a funkčních požadavků pro danou skupinu spotřebičů. Společnost SEVEn se  dlouhodobě zabývá propagováním úsporných spotřebičů a činí tak především vzděláváním v oblasti energetických štítků a vývojem nástrojů poskytujících přehled o spotřebě a ekonomické náročnosti spotřebičů. Společnost SEVEn v rámci svých aktivit spolupracuje nejen s koncovými spotřebiteli, ale také s dohledovými orgány trhu, výrobci a prodejci spotřebičů, neziskovými organizacemi, profesními svazy a dalšími aktéry. Jednou z aktivit je také prosazování zeleného nakupování, tzv. green procurement, tedy vytváření kritérií a doporučení nákupu spotřebičů a služeb pro úřady a firmy.

Úsporné vnitřní a veřejné osvětlení

Úsporné osvětlení je další z prioritních oblastí, kterou se společnost SEVEn dlouhodobě zabývá. Osvětlení zaznamenalo podstatnou změnu v posledních několika letech, kterou způsobil příchod světelných diod (LED) a postupné nahrazování tradičních světelných zdrojů (žárovky, zářivky, výbojky). SEVEn se zabývá jak osvětlením pro domácnosti (především popularizace úspor a informování veřejnosti), tak také profesionálním osvětlením (průmysl, služby). SEVEn navrhuje úsporná opatření v rámci existujících projektů (energetické audity a posudky, EPC projekty), prosazuje úsporná a kvalitativní kritéria a také pracuje na koncepčních návrzích politik a nástrojů v oblasti osvětlení (poradenství v oblasti ekodesignu světelných zdrojů, příručky pro veřejnost i odborníky). Specifickou oblastí, kterou se SEVEn zabývá, je veřejné osvětlení. SEVEn v této oblasti dlouhodobě poskytuje poradenství: energetické audity pro zhodnocení celkového stavu veřejného osvětlení včetně povinných náležitostí (pasport, revizní zprávy apod.), energetické posudky jako podklad pro dotační programy (EFEKT, NPŽP), správa EPC projektů ve veřejném osvětlení a informování v podobě řady publikací.


Reference: