SEVEn

PremiumLight Pro

Mezinárodní projekt Premiumlight Pro se zaměřuje na prosazování kvalitního a úsporného profesionálního osvětlení (vnitřní i veřejné osvětlení) v soukromém i veřejném sektoru. Hlavním cílem projektu je podpora implementace vysoce kvalitních a efektivních LED řešení pomocí odpovídajících nástrojů a služeb. Úspěšná implementace je podporována vývojem efektivních nástrojů, na kterých se podílejí jak odborníci ze strany dodavatelů řešení, tak také spotřebitelé. Projekt organizuje mimo jiné průzkumy a diskuse s odborníky na úrovni měst, výrobců, dodavatelů, asociací a energetických specialistů, dále školení pro projektanty, instalatéry, architekty a designéry osvětlovacích soustav, rozšiřuje příklady dobré praxe, návody a manuály a vyvíjí technická kritéria pro projektování LED řešení ve veřejném a soukromém sektoru. Více info na www.premiumlight.cz.

Rok realizace: 2018