SEVEn

Územní energetická koncepce hl. m. Prahy - Akční plán pro implementace na období 2018-2022

Tým společnosti SEVEn spolupracoval na akčním plánu pro implementaci v rámci územní energetické koncepce hlavního města Prahy. Cílem akčního plánu je především konkretizovat aktivity v rámci územní energetické koncepce a diferencovat rozsah podle scénářů vývoje. V rámci akčního plánu bylo vytvořeno více než 60 konkrétních aktivit v rámci 4 prioritních oblastí a jedné průřezové. Každá aktivita má svého garanta, popis, předpokládaný termín zahájení a dokončení a jsou kvantifikovány předpokládané náklady a přínosy. V rámci akčního plánu byla také provedena kategorizace aktivit do scénářů vývoje. Některé aktivity spadají do progresivního scénáře, většina bude specifikována v momentě implementace. Součástí akčního plánu je průběžný monitoring, který probíhá v rámci pravidelných setkání odborů magistrátu hl. m. Prahy. Mezi prioritní oblasti akčního plánu patří podpora hospodaření s energií v objektech v majetku Prahy, podpora efektivního využití energie na území Prahy, podpora využití obnovitelných, druhotných a perspektivních zdrojů energie a zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek energie. Mezi konkrétními aktivitami akčního plánu je možné zmínit např. použití metody EPC u objektů v majetku hl. m. Prahy, snížení energetické náročnosti budov, modernizace zdrojů tepla, posouzení elektrifikace MHD a podpora pro aktivity pro zvýšení účinnosti a funkčnosti distribučních soustav elektrické energie.

Rok realizace: 2018