SEVEn

Zavedení SRI indikátoru v českém prostředí – staňte se jedním z prvních SRI auditorem

Smart Readiness Indicator se zkratkou SRI je indikátor připravenosti budov pro chytrá řešení. Jedná se o nový systém hodnocení budov z pohledu „chytrých“ systémů TZB, jejichž účelem je snížení energetické náročnosti, zvýšení komfortu, příprava budov na chytré sítě, apod. Indikátor SRI vyšel z EPBD procesu (evropská směrnice o energetické náročnosti budov) a v minulých letech se připravovala celková koncepce a probíhaly pilotní hodnocení. SRI je nyní již zakotven v evropské legislativě jako nepovinné hodnocení.

SRI indikátor je komplexní hodnocení budovy, ve kterém se hodnotí jednotlivé technické oblasti vůči kritériím dopadu. Mezi hlavní technické oblasti patří např. vytápění, teplá voda, větrání, osvětlení, ale i nabíjení elektromobilů, obálka budovy a řízení spotřeby. Mezi klíčová kritéria dopadu patří především energetická účinnost, pohodlí, údržba, informování uživatele a skladování energie. Výsledkem procesu hodnocení je celkové skóre SRI, které reprezentuje míru schopnosti a možnosti budovy pracovat chytře uvnitř a navenek.

V rámci procesu aktualizace EPBD IV je naplánováno zezávaznění SRI hodnocení větších nerezidenčních budov. Povinnost se bude týkat nerezidenčních budov od poloviny roku 2027 s kombinovaným výkonem systémem vytápění, chlazení a větrání nad 290 kW.

V rámci evropského projektu SRI-ENACT nabízí společnost SEVEn pilotní hodnocení budov zdarma a školení energetických specialistů.

V rámci SRI-ENACT probíhá také školení prvních SRI auditorů. Registrujte se zdarma na jeden z termínů školení (30.7.2024, 3.9.2024).

Kontakt: Michal Staša, michal.stasa@svn.cz, 724 992 441