SEVEn

Přechod části parní distribuce na teplovody

Zákazník: Městské tepelné hospodářství Kolín, s.r.o.

Podstatou projektu je náhrada části parovodů v celkové délce trasy cca 3,5 km novými teplovody s předizolovaným potrubím uloženým v zemi. Z původních 16 blokových výměníkových stanic (VS) pára/voda zůstaly v provozu pouze 3, ostatní byly přestavěny na stanice voda/voda nebo zrušeny. Společnost SEVEn Energy s.r.o. byla součástí projektu od jeho koncepční fáze  přes zpracování energetického posouzení, administrace žádosti o podporu, výběrů dodavatelů PD i stavby, po provádění technického dozoru stavebníka. První etapa projektu byla úspěšně realizována v roce 2017, její náklady činily cca 16 mil. Kč a tento projekt získal investiční dotaci z 2. výzvy programu Úspory energie v SZT v rámci OP PIK. Realizace druhé a třetí etapy byla zahájena v červenci roku 2018 s celkovými investičními náklady cca 70 mil. Kč a žádost o dotaci byla podána v rámci 3. výzvy uvedeného programu.

Rok realizace: 2017