SEVEn

Vyvedení tepla z BPS Kavema do OLÚ Albertinum

Zákazník: KAVEMA, a.s.

Investorem projektu je provozovatel bioplynové stanice, společnost KAVEMA, která dosud zásobuje teplem pouze vlastní zemědělský areál.  V rámci projektu byl postaven cca 1,6 km dlouhý teplovod, kterým se dodává teplo do léčebného ústavu Albertinum v Žamberku. Celkové náklady na realizaci teplovodu dosáhnou necelých 12 mil. Kč a projekt získal dotaci v rámci 2. výzvy programu Obnovitelné zdroje energie OPPIK. Naše společnost působila kromě veškeré technické asistence při zajištění PD, energetického posouzení, výběrů dodavatele a administrace žádosti o podporu také jako konzultant a mediátor jednání mezi všemi zúčastněnými, kterými byli Pardubický kraj a Město Žamberk.

Rok realizace: 2018