SEVEn

Modernizace soustavy zásobování teplem ve městě Přeštice

Zákazník: B + T Přeštice, s.r.o.

Investorem je městská společnost B+T Přeštice, která provozuje vlastní zdroje a distribuční síť ve městě a nakupuje teplo z kogeneračních jednotek (KGJ) na bioplyn, dodávaným potrubím z bioplynové stanice. Projekt zahrnuje modernizaci obou hlavních plynových kotelen a řídicího systému, rozšíření sítě (cca 0,5 km propojení obou kotelen a napojení další KGJ) a instalaci cca 25 OPS.  Hlavní cílem bylo zvýšení podílu dodávky tepla z KGJ pocházející z OZE, a tím snížení spotřeby zemního plynu.  Investiční náklady byly cca 22 mil. Kč a projekt získal dotaci z programu Úspory energie v SZT v rámci OPPIK.  Realizace byla úspěšně provedena v roce 2017 formou smlouvy o zaručených úsporách (EPC).

Rok realizace: 2017