SEVEn

Podpora vznikajícím energetickým komunitám

Komunitní energetika je jednou z účinných cest ke zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie a snížení naší závislosti na dovozu paliv.

Pro vznikající energetické komunity nabízíme technickou pomoc v rámci iniciativy Energy Community Repository (ECR). Zájemci mohou žádat o podporu svého projektového záměru až do 31. prosince 2022. Součástí technické asistence je řešení konkrétních aktivit spojených se založením komunity – technické, finanční, administrativní, organizační – školení a propojení s dalšími českými i zahraničními komunitami pro sdílení zkušeností.

Více o možnostech přihlášení, aktuality o připravovaných zákonech a další užitečné informace zazněly na video prezentaci dostupné zde. Níže jsou také k dispozici prezentace. ECR je jedním z pilotních projektů Evropské komise na podporu vzniku energetických společenství. Přihlásit se mohou projekty z městských oblastí. Venkovským oblastem se věnuje samostatný program Rural Energy Community Advisory Hub.

https://youtu.be/81ziSMANIt4

Publikováno:    28.11.2022