SEVEn

5 pražských úsporných opatření, která mohou být inspirací i pro další města

Zástupci 22 evropských měst a odborných organizací z jedenácti zemí EU se sešli v Praze na odborném semináři, jehož cílem byla výměna zkušeností při zpracování městských klimatických plánů SECAP a konkrétních opatření na snižování energetické náročnosti, podporu obnovitelných zdrojů a dalších opatření na předcházení klimatickým změnám a podporu energetické nezávislosti.

Součástí výměny zkušeností byla i prezentace Klimatického akčního plánu hl. města Prahy. Vybíráme 5 pražských úsporných opatření, která mohou sloužit jako inspirace i pro další města.

  • Využití zbytkového tepla z odpadních vod – V Praze je naplánován projekt tzv. Energocentra, který v blízkosti čistírny odpadních vod má pomocí dvou výkonných tepelných čerpadel využívat zbytkové teplo z kanalizační sítě. Teplota odpadních vod je poměrně stálá a je tedy vhodná pro celoroční využívání. Opatření umožňuje ušetřit fosilní zdroje potřebné pro výrobu tepla do sítě centrálního zásobování teplem. Využití zbytkového tepla je opatření vhodné i pro jiná města a obce. Podmínkou je dostatečný objem odpadních vod a dostatečná spotřeba tepla v daném místě. (Vizualizace nového energocentra je na fotografii vpravo.)
  • Pražské společenství obnovitelné energie – PSOE je městská společnost, která si klade za cíl snadnější propojování malých fotovoltaických elektráren. Připojit se může bytový dům, rodinný dům, ale také městský objekt. Komunitní energetika je i díky nově přijatému zákonu vhodnou cestou ke snadnému sdílení vyrobené energie a celkové decentralizaci výroby elektrické energie.
  • Bioplynová stanice – Praha získala svoji první bioplynovou stanici a vyrobený bioplyn vtláčí přímo do městské plynárenské distribuční sítě. Ačkoliv zrovna Praha nepatří na špičku v oblasti třídění bioodpadu, jedná se o inspiraci pro získávání bioplynu, který může být použit nejen pro vytápění, ale i pro dopravní prostředky (vozy pro sběr odpadu a další komunální techniku).
  • Elektrifikace dopravy – V Praze postupně probíhá elektrifikace některých linek městské dopravy. Jedná se např. zavedení trolejbusového provozu na letiště, což umožňuje vysazení klasických naftových autobusů. Inspirací je právě možnost využít alternativní zdroje energie i v dopravě, což umožňuje snížení lokálních emisí a hluku. Praha také podporuje výstavbu sítě nabíjecích stanic v některých místech veřejného osvětlení, což umožňuje zahustit nabíjecí síť.
  • Nové vodní plochy a zasakování – Poslední zmíněné opatření, adaptační, je nová výstavba vodních ploch, která vznikla např. ve Stromovce nebo v parku na Letné. Vodní plochy ve městech příznivě působí a rozbíjí tepelné ostrovy. O něco jednodušší a přesto důležité opatření je dostatečná prostupnost komunikací a parkovišť pro zasakování vody. Lze tím nejen podpořit neodtékání vody z daného místa, ale také snížení potřeby odtoku při návalových deštích.

Celý klimatický plán Prahy je dostupný zde: https://klima.praha.eu/cs/klimaplan-v-kostce.html

Pražské společenství obnovitelné energie: https://prazskespolecenstvi.cz/

Publikováno:    29.4.2024