SEVEn

50 opatření upoutalo pozornost

Termín semináře / konference:    11.1.2024 8:30

50 opatřeních urychlujících energetické renovace budov v České republice, prezentovaných na tiskové konferenci za účasti ministra životního prostředí Mgr. Petra Hladíka, upoutalo pozornost nejen státních institucí, ale i celé řady celostátních médií.


Tisková konference projektu GreenDeal4Buildings v médiích:

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) – 12.1.2024
Tisková konference k 50 opatřením, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/akce-op-tak/tiskova-konference-k-50-opatrenim--jak-zrychlit-tempo-renovace-budov-pro-dosazeni-cilu-energeticke-ucinnosti-a-dekarbonizace--279236/

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) – 11. 1. 2024
50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace
https://www.mzp.cz/cz/news_20230111_50-opatreni-jak-zrychlit-tempo-renovace-budov-pro-dosazeni-cilu-energeticke-ucinnosti-a-dekarbonizace

Státní fond životního prostředí (SFŽP) – 11. 1. 2024
50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace
https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=283

Operační program Životní prostředí (OPŽP) – 11. 1. 2024
50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace
https://opzp.cz/tiskova-zprava/47

Nová zelená úsporám (NZÚ) – 11. 1. 2024
50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace
https://novazelenausporam.cz/tiskova-zprava/58

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) – 11. 1. 2024
50 OPATŘENÍ, JAK ZRYCHLIT TEMPO RENOVACE BUDOV
https://www.apes.cz/aktuality.php

Asociace poskytovatelů energetických služeb (APES) – 14. 1. 2024
PRŮMYSL, MĚSTA I STÁTNÍ SPRÁVA PODPORUJÍ ZRYCHLENÍ RENOVACÍ BUDOV
https://www.apes.cz/aktuality.php

Hospodářské noviny (HN) – 12. 1. 2024
Česko renovuje domy příliš pomalu. Stavebníci a stát přišli s nápady, jak to změnit
https://archiv.hn.cz/c1-67283880-cesko-renovuje-domy-prilis-pomalu-stavebnici-a-stat-prisli-s-napady-jak-to-zmenit

Obnovitelně.cz – 13. 1. 2024
Česko je pomalý muž Evropy. Modernizací projde jen jedno procento budov ročně
https://www.obnovitelne.cz/clanek/2940/cesko-je-pomaly-muz-evropy-modernizaci-projde-jen-jedno-procento-budov-rocne

O Energetice.cz – 11. 1. 2024
Česko musí zrychlit renovace budov, aby plnilo směrnice EU, uvedl Hladík
https://oenergetice.cz/uspory-energie/cesko-musi-zrychlit-renovace-budov-aby-plnilo-smernice-eu-uvedl-hladik

EnviWeb.cz – 12. 1. 2024
50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace
https://www.enviweb.cz/126990?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss_clanky

ScienceWeek – 12. 1. 2024
50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace
https://www.scienceweek.cz/50-opatreni-jak-zrychlit-tempo-renovace-budov-pro-dosazeni-cilu-energeticke-ucinnosti-a-dekarbonizace-iid-202281

Komunální ekologie.cz – 12. 1. 2024
50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov pro dosažení cílů energetické účinnosti a dekarbonizace
https://www.komunalniekologie.cz/info/50-opatreni-jak-zrychlit-tempo-renovace-budov-pro-dosazeni-cilu-energeticke-ucinnosti-a-dekarbonizace

ENERGETIKA info.cz – 11. 1. 2024
50 opatření, jak zrychlit tempo renovace budov
https://www.energetikainfo.cz/33/50-opatreni-jak-zrychlit-tempo-renovace-budov-uniqueidgOkE4NvrWuMF1Z1s5yTC1bgv6670gcyO9s-4764yV7U/?serp=1


O projektu

Projekt Zelená dohoda pro budovy (Green Deal for Buildings) je součástí celoevropské iniciativy, financované z programu Horizon 2020. V rámci projektu bude v České republice a na Slovensku zorganizováno osm kulatých stolů za účasti odborníků ze soukromého i veřejného sektoru, na kterých budou prezentovány a projednávány nedostatky implementace energetických úspor, které limitují či omezují efektivitu veřejného financování a zapojení soukromého kapitálu. Společně budou hledány možnosti, jak ovlivnit národní politiku s cílem podpořit implementaci opatření. Konkrétně budou vypracovány cestovní mapy, akční plány a pokyny, na jejichž základě budou navržena opatření krátkodobá, střednědobá a dlouhodobá. Současně se předpokládá vznik zásobníku projektů, které lze efektivně financovat. Na projektu se podílí devět partnerských organizací z České a Slovenské republiky.

Více o projektu na www.greendeal4buildings.eu/cs/.