SEVEn

6. odborná konference Větrání budov

Termín semináře / konference:    17.6.2022 9:00

Srdečně Vás zveme na 6. ročník již tradiční odborné konference Větrání budov, která nese podtitul Hygienický standard, energetická úspornost, tepelná pohoda.

Termín: 17.6. Kombinovaná forma: Presenční a distanční; registrace 9:00; zahájení 9:20

Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství; Václavské nám. 833/31, Praha 1

Registrace: http://www.stavebniakademie.cz/registration/2002.html

Partneři konference: Nadace ABF (organizátor akce). MPO, SPS, KZPS, MPVS, STP, ČKAIT, ČKLOP, ČVUT.

Teze: heslo Green Building není jen o úspoře a bez karbonových zdrojích energie, ale z pozice naší profese zejména o kvalitě prostředí člověka, který v něm pobývá. Čistota vzduchu, jeho vlhkost a teplota tak vytváří vzájemně se ovlivňující soubor vlastností, jejichž optimalizace je cílem správného řešení větrání staveb. Zkušenosti s pandemií ukázaly, jak velmi významné zdravotně optimální větrání může pro lidský život být. Pokusme se zhodnotit dosažené poznatky a začít vyhledávat vzory pro správná řešení.

Program konference:

1. blok 9:00-10:30:

 1. Úvod: Otázky a úkoly pro péči o vnitřní prostředí budov Ing. arch. Jan Fibiger, CSc. Nadace ABF
 2. Vnitřní prostředí pro renovovanou i novou bytovou výstavbu s ohledem na její financování / RNDr. Jiří Klíma; MMR
 3. Význam vnitřního prostředí v programových cílech MPO / Ing. Lenka Sedmidubská; MPO
 4. Úloha energetických specialistů při stanovení podmínek větrání v renovační vlně / Ing. Petr Kotek; AES

Kávová přestávka

2. Blok 10:45-12:05

 1. Hodnocení kvality prostředí v budovách s nízkou energetickou náročností / prof. Ing. Karel Kabele, CSc.; katedra TZB FSV ČVUT v Praze
 2. Užití metodiky HAIEQ pro vyhodnocení kvality prostředí v rodinných domech s různým typem větrání / Ing. Zuzana Veverková, Ph.D.; katedra TZB FSV ČVUT v Praze
 3. Kvalita vnitřního prostředí budov ve facility managementu / doc. Ing. Jan Pašek, Ph.D.; Oddělení stavebního inženýrství FAV ZČU v Plzni
 4. Šíření infekčních aerosolů ve vnitřním prostředí / Ing. Pavla Dvořáková, Ph.D.; katedra TZB FSV ČVUT v Praze

Oběd

3. Blok 13:00-14:20

 1. Principy přístupu ČKLOP k problematice větrání / Ing. Roman Šnajdr; ČKLOP
 2. První roky užívání budov z pohledu kvality vnitřního prostředí / Ing. Jan Klečka; Metrostav
 3. Úkoly pro stavební firmy při realizaci a dokončování budov a jejich předávání do provozu / Ing. Jiří Nouza; SPS
 4. Energeticky pasivní standard a efektivní větrání - ukázky zahraničních realizovaných koncepcí s ohledem na typologii staveb / Ing. Kateřina Mertenová, Ph.D., Ing. arch. Martin Augustin, Ph.D.; Sunflyer.cz) CPD

Kávová přestávka

4. blok 14:30-16:00

 1. Nové trendy v posuzování energetické náročnosti Budov / Ing. Jiří Šála; ŠÁLA-MODI
 2. Města a domy budoucnosti, možnosti a limity IoT prvků pro vnitřní prostředí / Ing. arch. Michal Postránecký; CCF při CIRIC
 3. Projekt Green Deal 4 Building (GD4B), možnosti financování pro renovační vlnu / doc. Ing. Jiří Karásek, Ph.D.; SEVEn
 4. Závěrečný panel: Renovační vlna, Resilience, jako reakce na nové zkušenosti a kvalita vnitřního prostředí (Bedřich, Nouza, Klečka, Postránecký).