SEVEn

Praha: Projektování budov a návrh technologií pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Termín semináře / konference:    21.9.2017 15:40

Kurz je zaměřen především na správný návrh technologií a projektování stavebních detailů a konstrukcí budov s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB). Kurz se skládá ze tří částí, které tvoří teoretická výuka, praktické cvičení a dobrovolné samostudium s pomocí vytvořených studijních materiálů. Kurz zahrnuje krátký test a za jeho úspěšné složení je účastníkům uděleno osvědčení mezinárodního projektu.

Kurz je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je ohodnocen 1 kreditním bodem.

Místo konání:     Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské nám. 31, Praha 1
Termín konání:  21.09.2017 9:00 hod, předpokládaný konec 15:30 hod. (teoretická část)
                            22.09.2017 9:00 hod, předpokládaný konec 14:00 hod. (praktická část)

Více informací v pozvánce (PDF)

Přihláška: http://www.stavebniakademie.cz/registration/1660.html