SEVEn

Vzdělávání směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nZEB)

Termín semináře / konference:    1.10.2018 9:41

Dne 14. ledna 2016 proběhl v budově Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadace ABF) na Václavském náměstí v Praze společný workshop pro projekty IngREeS a Train-to-NZEB. Oba projekty jsou zaměřené na vzdělávání pracovníků ve stavebnictví směrem k budovám s téměř nulovou spotřebou energie (nearly Zero Energy Building, nZEB). Workshopu se účastnili partneři projektů ze Slovenska, Rakouska a České republiky, kteří představili oba projekty, jejich náplň a cíle. Prezentovány byly i dosavadní zkušenosti s problematikou vzdělávání v oblasti stavebnictví a porovnání přístupů jednotlivých zemí.

Pozvánka

Databáze Karásek

Prezentace Train-to-NZEB

Prezentace BKH Dublin