SEVEn

Aktualizujeme nákladové optimum

Společnost SEVEn spolu s Fakultou stavební ČVUT v Praze a Svazem podnikatelů ve stavebnictví (SPS) představili na semináři dne 19. ledna 2023 detaily aktualizace výpočtu nákladového optima v oblasti hospodaření energií v budovách ČR. Nákladové optimum je taková úroveň energetické náročnosti, která vede k nejnižším nákladům v průběhu odhadovaného ekonomického životního cyklu. Jinými slovy, cílem odborného týmu je určit, o jak vysokou energetickou účinnost budovy usilovat, aby to bylo ekonomicky co nejvýhodnější. Důležité je dlouhodobé hledisko, pokrývající celou dobu životnosti budovy, tedy včetně provozních nákladů, a ne jen pořizovací náklady.

Určování nákladově optimálních budov je střelbou na pohyblivý cíl. Hlavním vstupním parametrem je velké množství cen od stavebního materiálu přes cenu práce až po ceny energií a emisních povolenek. Ty se v současnosti při dvouciferné inflaci a vysoké volatilitě mění takřka ze dne na den. Také proto je potřeba nákladové optimum vždy po několika letech aktualizovat. Je také ale nezbytné, jak ukázala navazující diskuse, vhodně ceny diskontovat a ponechat ve výpočetním modelu dostatek flexibility, například využitím citlivostních analýz.

Celou prezentaci naleznete níže ke stažení. 

Publikováno:    23.1.2023