SEVEn

Aplikace EPC projektů v kombinaci s podporou z OPŽP

Termín semináře / konference:    30.1.2023 21:45

Program:

  1. Úvodní slovo, Jaroslav Maroušek, SEVEn
  2. Současný stav v oblasti poskytování energetických služeb metodou EPC, Ivo Slavotínek – Asociace poskytovatelů energetických služeb, více informací zde
  3. Implementace Evropské směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti do českých podmínek, Jaroslav Maroušek – SEVEn, více informací zde
  4. Podpora snižování energetické náročnosti v rámci aktivit MŽP, Michal Daňhelka – Ministerstvo životního prostředí, více informací zde
  5. Etický kodex podporující rozvoj energetických služeb metodou EPC a jeho přínosy, Vladimír Sochor – SEVEn, více informací zde
  6. Pravidla získání podpory z OPŽP v rámci prioritní osy 5 a možnosti kombinace s uplatněním EPC, Ondřej Vrbický – Státní fond životního prostředí, více informací zde
  7. Záruky za dosažení úspor po instalaci energeticky úsporných opatření a možnost praktického využití etického kodexu pro EPC, Vladimír Sochor – SEVEn, více informací zde
  8. Proces přípravy energeticky úsporného projektu při kombinaci podpory z OPŽP a aplikaci EPC, Vladimír Sochor – SEVEn,, více informací zde
  9. Závěr workshopu – diskuze